Väldig är vår Gud

av Peter Jeffery

Boken handlar om – vem och hurudan Gud är – alltså Guds egenskaper. Detta är grundläggande för den kristna tron. Har du en annan uppfattning om vem Gud är än det som här beskrivs så tillber du en avgud.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kap 1: Guds egenskaper

Kap 2:  Guds suveränitet

Kap 3: Guds förkännedom och Guds helighet

Kap 4: Guds allomfattande styre och Guds oföränderlighet

Kap 5: Guds allmakt och Guds visdom

Kap 6: Guds godhet och Guds vrede

Kap 7: Guds kärlek och Guds nåd

Kap 8: Guds tålamod och Guds härlighet

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se