UR INLEDNINGEN TILL BOKEN CHRISTIANITY IN CRISIS 1993
av Hank Hanegraaff

EN KREATIV GUD FYLLD AV TRO

Det var en gång för länge sedan en god Gud som bodde på en alldeles egen planet 1 långt, långt härifrån. Egentligen var denne Gud väldigt lik dig och mig. Han var ungefär en och nittio lång, vägde omkring nittio kilo och när han spände ut sina fingrar mätte avståndet mellan tummen och lillfingret knappt två och en halv decimeter.2

Denne Gud visade sig äga både stor visdom och väldig kraft. Hans kreativa väsen hade givit Honom en särskild förmåga att visualisera saker – alltså skapa bilder – inom sig själv. Bilder som Han sedan lät förvandla till fysisk verklighet.3 När Gud gjorde materia av sina inre bilder använde Han sig av en särskild trons kraft. 4

En dag befann sig Gud i ett tillstånd som skulle kunna beskrivas som en “andlig brainstorm”. Efter att detta improviserade tankearbete pågått ett litet tag fick Gud idén att Han skulle skapa någonting som aldrig tidigare existerat. Med hjälp av trons kraft 5 tänkte Han förverkliga drömmen om en helt ny värld.6

Detta var nu inte vilken liten obetydlig plats som helst utan den mest enastående värld man kan tänka sig. Ja, faktiskt något så märkligt som en exakt kopia av den moderplanet där Gud själv levde.7

Efter att först ha visualiserat alla enskilda detaljer inom sig, förvandlade Gud sin nya värld till levande fysisk verklighet. Det lät som när en stormvind bryter fram då Han förlöste trons kraft och befallde fram den fysiska värld hans sinne skådat.8 Hänförd blickade Gud ömt och kärleksfullt ned på sin enastående kreation och gav den namnet Jorden.

Men detta var nu bara begynnelsen av allt som Gud gjorde. En lång rad nya fantastiska visioner hade börjat ta form inne i Guds kreativa medvetande. Han gjorde sig mäktiga visioner av vidsträckta hav och källor som flödade med vatten. Väldiga bergmassiv och bördiga fält målades upp för Hans inre syn. Han såg också urladdningar av blixt och åska. Levande gröda, tusentals arter av blommor och träd passerade revy i Guds tankar. Han lät hela denna praktfulla natur fyllas med ett överflöd av vackra fåglar och andra levande varelser i alla tänkbara färger, former och storlekar.


GUD GÖR EN KOPIA AV SIG SJÄLV

Det fanns emellertid ännu större möjligheter att förverkliga, och efter fem dagars intensiv visualisering förflyttades Guds medvetande till ett högre plan. På den sjätte dagen kunde Han nämligen i sitt inre skönja konturerna av den individ som skulle komma att kallas skapelsens krona. Hennes anletsdrag och former slöt sig samman till ett helt i Guds fantasivärld – och plötsligt stod hon där fullbordad: en exakt kopia av Gud själv!9

När Gud sedan talade sina trosfyllda ord in i världen steg denna alldeles nya gud upp ur den jungfruliga jorden. En gud som visserligen stavades med litet “g” – men inte desto mindre en gud.10 Gud blev alldeles överväldigad när han betraktade den nya varelsens gestalt.11

Ja, denna kreation gick utanpå allt som Guds kraftfyllda trosbefallningar tidigare åstadkommit. Framför honom stod ju faktiskt ingenting mindre än en ny gud, med samma natur som han själv och en kropp lik hans egen – både till form och storlek.12

Nog kan man säga att Gud hade lyckats med det otroliga, att bara med tankens kraft frambringa en sådan helt osannolik skapelse! Hans mäktiga trosbefallningar hade ju format en individ som faktiskt, när man betänker vilken klass av varelser han tillhörde, inte ens kunde vara underordnad Gud själv.13

Gud blev alldeles salig av att se denna kollega, vars natur var helt identisk med Hans egen. En liten gud som kunde tänka som Han, ägde exakt samma liv som Han, och som nästan (men inte riktigt) kunde göra allt som Han själv kunde göra.

Gud kallade sin kopia Adam och gav honom fullständig makt och auktoritet över hela den nya världen.14 Denne Adam hade faktiskt sådan makt att hans egen skapare inte ägde rätt att göra någonting över huvud taget på planeten jorden utan att få Adams direkta tillstånd till det.15

Ja, Adam var i sanning en supervarelse! Han ägde både flyg- och simförmåga, precis på samma sätt som de fåglar och de fiskar han var satt att råda över. Och inte nog med det: Adam kunde ta sig flygande tvärs igenom hela universum! Genom blott en tanke kunde han – om han ville – förflytta sig till månen.16

Men trots att Gud nu hade skapat supermannen Adam var han ändå inte riktigt nöjd med sitt verk. På något sätt verkade det fattas en bit i skapelsepusslet. Därför satte Gud igång med ännu en brainstorm; Hans kreativa medvetande kom åter i rörelse.

I ett enda nu blev allt fullständigt klart för Honom: “Eftersom Adam är skapad till min avbild måste han ju vara lika mycket feminin som maskulin. Så varför inte separera den maskulina delen från den feminina” tänkte Gud. Och sagt och gjort, så fick det bli.

Efter att ha låtit en tung sömn falla över Adam, öppnade Gud hans kropp och tog ut den feminina delen av hans personlighet. Gud skapade denna del av mannen till en bedårande skön varelse. Det var alltså på det sättet Gud gjorde kvinnan, hon som fick namnet Eva.17

Men när man tänker på just den sjätte dagen kan man undra om Gud ändå inte gick litet för långt. För det var ju faktiskt då Han gav liv åt de varelser som en gång i tiden skulle kasta ut Honom från den planet Han själv skapat! Hur underligt det än kan låta, skulle de här supervarelserna en ödesdiger dag plötsligt vända sig emot sin egen skapare, och efter detta uppror drista sig till att kalla Gud för historiens mest misslyckade person.

SATAN, DEN HÄMNDLYSTNA ÄNGELN

Det var nämligen så, att långt innan Gud hade visualiserat och befallt fram planeten jorden, hade han skapat en annan värld. Där levde varelser som kallades änglar. En av dessa änglar var så sagolikt vacker och så övermåttan intelligent att han fått namnet Lucifer. Det betyder Morgonstjärnan eller Ljusbäraren.

Ängeln Lucifer visade sig ha stora planer. I hemlighet gick han och ruvade på hur han skulle ta makten över allt vad Gud hade skapat. Han ville med andra ord göra sig lik den Högste.

En gång i urtiden hade Lucifer faktiskt också försökt sig på att med hjälp av kraften i sina talade ord helt enkelt avsätta Gud från tronen. Men denna akt av besvärjelsekonst hade misslyckats,18 och på grund av sitt högförräderi kastades han ut ur himlen och har alltsedan dess tvingats bära ett nytt namn: Satan, eller bedragaren.

Satan störtades alltså ner från Moderplaneten, där Gud regerade, och föll ner på jorden. Det vill säga på den kopia av Moderplaneten som Gud tidigare manat fram i den fysiska världen. Platsen för Adams och Evas framtida herravälde.

Så fort Satan anlänt till jorden hade han börjat söka ett tillfälle att genomföra historiens största hämnd. Han kände sig illa behandlad av Gud och ville hämnas för sin förnedrande degradering. Och tillfället kom, hämndens dag var inne. Förresten hann Gud inte mer än precis fullborda sina gudamänniskor innan djävulen gick till attack. Han såg nämligen hämndens stora chans i de bägge gudarna och sökte sig raskt till deras närhet.

SMÅGUDARNAS FALL FRÅN TRONEN

Genom att förvandla sig till en orm kunde djävulen listigt lura Adam och Eva att begå kosmiskt högförräderi. Till det ynka priset av ett äpple sålde jordens härskare bort sin gudomlighet till Satan. I ett enda ögonblick hade nu djävulen – genom Adams och Evas misstag – blivit denna världens gud.19

Men ledsamt nog räckte det inte med att Adam och Eva förlorade sin gudomliga natur i och genom sitt förräderi. De blev dessutom förvandlade i sitt inre, och ingjutna med den andliga natur som är Satans egen.20 Adam blev i och med detta naturbyte den första människa att födas på nytt. Han “föddes” med Guds natur och “föddes på nytt” när han istället fick Satans natur i sin ande.21

I ett nu blev den förste mannen och den första kvinnan degraderade från gudomliga till demoniska varelser. Denna andliga degeneration gjorde dem också mottagliga för synd, sjukdom och lidande. De hade, kort sagt, drabbats av den andliga döden. En annan konsekvens av fallet var att Evas kropp – vilken faktiskt ursprungligen skapats att föda barn ifrån sidan – genomgick en dramatisk förändring. Från och med högförräderiets tragiska stund tvingades hon, och hennes kvinnliga avkommor i alla tider, föda barn ifrån kroppens lägre regioner.22

När Adam och Eva fick överge Edens lustgård, miste Gud i och med detta sin rätt att vara på jorden. Eftersom Adam varit jordens herre och kunnat besluta om när, hur och var Gud fick agera, blev det efter Adams fall från tronen istället Satan som fick den lagliga äganderätten till jorden och alla dess invånare.23

Gud befann sig plötsligt utanför den jordiska sfären, utan den rätt att vistas här som Adam garanterat honom. I detta nya “juridiska läge” började Gud därför ett desperat sökande efter en möjlighet att få komma tillbaka in igen.24

Gud hade på ett ögonblick förvandlats till historiens mest misslyckade individ. Han hade inte bara förlorat den ärkeängel som stod högst i rang – och med honom en tredjedel av alla sina övriga änglar. Han hade också gått miste om den förste mannen, den första kvinnan och hela jorden i all dess prakt! 25

GUDS KAMP FÖR RÄTTEN ATT KOMMA TILLBAKA

Men Gud gav inte upp slaget så lätt. Eftersom Han var klar över att Han behövde människans särskilda inbjudan för att få laglig rätt att återvända till jorden, började Han snart leta efter ett sätt att få till stånd en sådan inbjudan.

Efter att ett par tusen år gått hittade Gud till sist den man som kunde bli Hans räddning. Mannen hette Abraham, och han visade sig vara villig att anta Guds erbjudande om ett förbund dem emellan. Om planen lyckades skulle Gud åter få insteg på jorden – på ett juridiskt oantastligt sätt. 26

Planen gick ut på att låta en andre Adam födas till jorden. Medlaren Abraham hade ju möjlighet att ge Gud rätt att bli människa. Abrahams framtida ättling – den andre Adam – skulle kunna ge gudomligheten tillbaka till människan. Därigenom skulle hon också än en gång få äganderätten till jorden, samtidigt som djävulen sparkades ut härifrån.

Nu var det faktiskt så att Abraham mycket väl kunde ha visat Gud ifrån sig,27 men istället valde han att anta förbundserbjudandet, och genom den ingångna pakten blev Abraham och Gud blodsbröder.28 Förbundet mellan dem skulle, dels garantera Abraham hälsa och välstånd, dels återskänka Gud tillträde till den jord Han en gång i tiden skapat.29

Guds plan var att göra Abraham till alla folks fader och av hans avkomma så småningom låta en ny Adam födas – en gudamänniska som kunde återerövra den mark den förste Adam förlorat. I enlighet med sitt ord såg Gud (bland annat) naturligtvis till att förbundsbroder Abraham blev ofantligt rik.

MÄNNISKANS GUDOMLIGGÖRARE BLIR TILL

Efter ytterligare en tid återupptog Gud sin visualiserande verksamhet. Hans medvetande började projicera fram bilder av en helt ny Adam. En gudamänniska som kunde återskänka Gud Hans rättmätiga plats i världen, på samma gång som hon för evigt utestängde Guds ärkerival, Satan, från herraväldet över jorden.

Och så en dag hände det! Bilden av Frälsaren målades upp i Guds medvetande. Strax därpå manade Han fram sinnebilden från sitt inre i den fysiska världen.30 Man kunde sedan höra Honom uttala den positiva bekännelsen: “Messias kommer, Messias kommer!” 31

Efter en tid, när Guds Ande svävade ovanför en ung kvinna vid namn Maria, var det dags för Guds positiva bekännelse att ta fysisk form.32 Det talade Ordet blev till ben, armar, ögon och hår. Så småningom var den andre Adams kropp fullt utvecklad.33 Den andre Adam kallades Jesus, och precis som sin anfader Abraham var även Han både framgångsrik och välbärgad. Jesus bodde i ett stort hus,34 och ägde stora summor pengar.35 Ja, Han bar faktiskt också vad vi idag skulle kalla märkeskläder.36 Jesus var i själva verket så rik att Han måste ha en förvaltare som kunde hålla reda på alla pengarna.37

Jesus, som själv var otroligt skicklig på att mana fram saker i den fysiska världen med sina talade ord,38 lärde upp sina utvalda lärjungar i samma konst. De fick således lära sig att bekänna positivt.39 Något som naturligtvis gav till följd att även lärjungarna blev enormt rika – liksom de givetvis alltid var vid full hälsa.

Somliga av Jesu efterföljare lyckades bortom alla rimliga förväntningar i sina ekonomiska förehavanden. Aposteln Paulus hade till exempel så mycket pengar att en del regeringstjänstemän ansträngde sig febrilt för att förmå Paulus att muta dem.40

JESUS BLIR DEMONISK OCH SEDAN FÖDD PÅ NYTT

Jesus kunde för övrigt lätt manövrera bort den ondes alla försök att få Honom på fall. Trots att Jesus ju aldrig hävdade att Han var Gud, lyckades Han ändå leva ett fullkomligt och syndfritt liv.41 Vid sitt livslopps fullbordan hade Jesus klarat av den prövning som den förste Adam tidigare misslyckats med.

Vid denna slutpunkt, på höjden av sin levnad, gick Jesus in i en ljuvlig trädgård, en trädgård mycket lik Eden, där – som vi minns – den förste Adam hade gått miste om sin gudomlighet. I denna trädgård, Getsemane, kom Jesus nu fram till slutdramat av sitt liv. Den händelse som skulle förvandla Honom från den odödliga människa Han dittills varit, till en satanisk varelse. 42 Som en följd av Jesu andliga naturbyte skulle dödliga människor än en gång kunna leva som små gudar,43 sådana som aldrig mer skulle kunna vara offer för plågoris som synd, sjukdom och lidande.44

En nödvändig del av den här förvandlingsprocessen var att Jesus måste dö en dubbel död på korset. Han måste dö andligen såväl som fysiskt. Om det nämligen hade räckt med den fysiska döden, skulle faktiskt de två rövarna på korsen intill Jesus lika bra ha kunnat sona mänsklighetens synder.45 Därför var själva nyckeln till Jesu försoningsverk den andliga döden och lidandet i dödsriket.

Så kom då dagen. På ett fasansfullt kors blev Kristus – godhetens ljuvlige fullkomnare – förvandlad till en besmittad och demoniserad man. Lammet blev en orm 46 och förvisades till jordens innandöme, där Han torterades av Satan och hans medlöpare.47 Hela dödsriket fick sig ett gott skratt.48

Men föga anade djävulen att det egentligen var han som skulle komma att bli utskrattad när det hela var fullbordat. Precis på samma sätt som Adam fallit i Satans fälla i Eden, hade han själv nu ramlat i Guds fälla i dödsriket.49

Satan hade, kan man säga, åkt dit på en juridisk teknikalitet, eftersom han ju dragit ner Jesus i dödsriket helt olagligt.50 Djävulen hade i hastigheten totalt glömt bort att Jesus faktiskt aldrig begått någon synd – Han hade bara blivit gjord till synd, som en konsekvens av alla andra människors överträdelser.

Till sitt stora förtret hade Satan tillsammans med sina demonhorder ägnat sig åt att tortera denna lilla utmärglade, utslängda mask till andevarelse, som var Kristus, helt utan laglig rätt! 51

Det var just denna möjlighet Gud hade sökt få till stånd, och därför tog Han nu tillfället i akt och talade sina trosfyllda ord rakt ner i jordens innandöme. Plötsligt började Jesu förvridna och dödsslagna ande att fyllas ut igen och återvända till livet. Han började anta formen av en helt ny människa, en sådan som djävulen aldrig tidigare skådat.52

Där nere, i den ondes fasansfulla närvaro, började Jesus spänna sina andliga muskler, och med horder av skränande demoner som åskådare lyckades Jesus besegra djävulen på hans egen hemmaplan. Han tog ifrån honom nycklarna till dödsriket och drog sedan upp därifrån som en på-nytt-född människa.53

Gud hade gjort tidernas kupp! Han hade inte bara, med Jesus som lockbete, lurat av Satan herraväldet över jorden, Han hade till råga på allt satt dit honom på en ren teknikalitet. Det var ju denna “juridiska nyckel” som gjorde det möjligt för Jesus att bli född på nytt.

MEN INTE NOG MED DETTA!

Eftersom Jesus själv blev skapad till en helt ny varelse – från att ha varit satanisk till att bli en inkarnation av Gud – kan även Du bli en inkarnation av Gud idag. Du kan bli precis lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus Kristus från Nasaret ! 54

Såsom en inkarnation av Gud kan även Du äga obegränsat välstånd och fullkomlig hälsa. Ja, varför inte ett palats – något i stil med Taj Mahal – med en Rolls Royce parkerad på gården ! 55

Du är ingenting mindre änEN LITEN MESSIAS som går omkring på jorden! 56 Det enda som krävs är att Du inser din egen gudomlighet. Då kan även Du lära Dig hur man sätter trons kraft i rörelse. När Du kommit till sann insikt om vem Du är behöver Du aldrig någonsin mer be bönen: “Låt Din vilja ske!” 57

Nej, det är tvärtom så att Dina ord är en direkt befallning till Gud att handla.58 Varje gång Du brukar Din tunga för att frigöra trons kraft, kommer Dina talade ord att mana fram precis det Du önskar i den fysiska världen.59

Och så kan Du leva lycklig i alla Dina dagar på denna överflödets planet.

[OBS: All fetstil är översättarens förtydliganden.]

Fotnoter

EN KREATIV GUD FYLLD AV TRO

1″Himlen har både norr, söder, öster och väster – alltså måste himlen vara en planet.”
Kenneth Copeland 1985 (“Spirit, Soul and Body I”, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

2″[Gud är] inte någon underlig varelse på åtta och en halv meter, med händer stora som basketbollar. Han är inte såån…
Han är faktiskt ganska lik dig och mig. En individ som är runt en och nittio lång, väger ungefär nittio kilo, och med en handsbredd på knappt två och en halv decimeter – mellan den utspända tummen och lillfingret.”
Copeland 1985 (ibid.)
Tillbaka

3″Guds ord var fyllda med tro, för att Han skulle kunna göra sina talade ord till fysisk verklighet. Han gjorde sig först en inre bild av det som Han talade ut.”
Charles Capps 1990 (“The Substance of Things”, s 19)
Tillbaka

4″Tron är en kraft. Den är en konkret och påtaglig kraft, som också kan överföra saker.” [“conductible” = “ledande”, som elektricitet, övers.anm.]
Copeland 1990 (“The Force of Faith”, s 10)
Tillbaka

5″Tron är substansen, råmaterialet…Tron är själva den substans Gud använde för att skapa världen. Hans tro överfördes med hjälp av de ord Han talade ut… Tron är tingens substans, fastän den är osynlig. Tron är en andlig kraft.”
Capps 1980 (“Changing the Seen & Shaping the Unseen”, s 14-15)
Tillbaka

6″…det råmaterial eller den substans Gud använde för att forma denna värld bestod i Hans tro och Hans Ord… När Han skapade världen föreställde Han sig först någonting inom sig själv. Han gjorde sig en föreställning, en vision, eller inre bild. Gud kastar inte bara ut saker i den fysiska verkligheten utan att först ha fött fram dem inom sig.”
Jerry Savelle (“Framing Your World with the Word of God, Part 2″, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

7″Ni tror väl inte att det var jorden som kom först, eller Ni tror väl inte att Gud gjorde människan till sin avbild för att sedan göra jorden till en helt annan sorts avbild. Det finns ingenting under solen som är nytt. Hör ni vad jag säger? Vår jord är helt enkelt en kopia av Moderplaneten, där Gud bor. Han har skapat en liten planet som är lik Hans egen, där vi är satta att leva .”
Copeland 1989 (“Following the Faith of Abraham I”, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

8″Han formade världen med sina ord. Om man tänker bygga något måste man ha en substans att utgå ifrån. Gud använde sig av ord; ord fyllda av tro är den substans Gud skapat världen med. Det gick till så att Gud fyllde sina ord med tro, och orden blev till behållare för tron och den andliga kraften. Det var själva orden som förde kraften ut i det ändlösa mörkret, när Gud sade: ‘ Varde ljus!’ På det sättet förvandlade Gud sin tro till fysisk verklighet.”
Capps 1987 (“Dynamics of Faith & Confession”, s 15-16)
Tillbaka


GUD GÖR EN KOPIA AV SIG SJÄLV

9″Gud sade: ‘Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika…’.Ordet ‘lika’ här betyder i grundtextens hebreiska ‘ till arten en exakt kopia…’Adam var en exakt kopia av Guds väsen.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 15-16)
Tillbaka

10[Paul Crouch:] “Någon har sagt… Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men man påstår att ni trosförkunnare påstår att vi är gudar. Du är en gud. Jag är en gud – litet ‘g’ förstås – men vi är ändå denna världens gudar… Hur är det nu då, är du en gud – med litet ‘g'”[Efter detta utbrister Jan Crouch, med tanke på det svar hon väntar sig att Copeland ska leverera:] “Han kommer att svara ‘ja’ – jag älskar det här!”
Copeland i samtal med Paul & Jan Crouch 86 02 05 (“TBN”-“Trinity Broadcasting Network”, TV-program i serien “Praise the Lord”).[Trinity Broadcasting Network, med huvudkontor i Los Angeles, är ett av de största kristna TV- och radiobolagen i världen. Företaget bildades, och leds fortfarande av, paret Paul och Jan Crouch. år 1989 sände TBN via satellit och kabelnät från 165 stationer runt hela världen, och samma år beräknade Paul Crouch själv att TBN:s potentiella publik uppgick till så mycket som halva jordens befolkning. (Källa: Q. J. Schultze, “Televangelism and American Culture”).]
Tillbaka

11″Han [Gud] gör faktiskt ingen skillnad mellan sig själv och oss…Vet ni vad vi ska ta upp mera ikväll Jo, det här ständiga bråket, den här kontroversen som djävulen dragit igång för att splittra Kristi kropp – detta att vi är små gudar. Jag är en liten gud !… Jag bär Hans namn, jag är ett med Honom. Jag står i förbund med Honom. Jag är en liten gud ! Försvinn, ni kritiker !
Paul Crouch 86 07 07 (TBN: “Praise the Lord”, TV-program)
Tillbaka

12″Genom makten i sina ord talade Gud Adam till livet (1:a Mosebok 1:26,28). Orden slog ned som en bomb i Adams kropp – som för övrigt var exakt lika stor som Guds egen.”
Copeland 1991 (“Holy Bible – Kenneth Copeland’s Reference Edition”, s 45)
Tillbaka

13″Skälet till att Gud skapade Adam var att Han ville göra en kopia av sig själv – ja, faktiskt en exakt kopia av sig själv. Det var också precis det Han gjorde i Edens lustgård. Han [Adam] var inte bara litet lik Gud, inte nästan lik Gud; Nej, han var faktiskt inte ens underordnad Gud…Adam var precis så lik Gud som man över huvud taget kan bli – och likadant var det med Jesus… Adam, sådan han var i Edens lustgård, var ingenting mindre än Gud manifesterad i köttet.”
Copeland 1989 (“Following the Faith of Abraham I “, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

14 “I begynnelsen skapade Gud jorden i all dess fullhet och gav Adam makt över sina händers verk. Med andra ord: Adam var denna världens gud.”
Kenneth E. Hagin 1991 (“The Believer’s Authority”, s 19)
Tillbaka

15 “Gud får inte göra någonting på denna jord utom det som vi, Kristi kropp, tillåter Honom att göra. Jag vet mycket väl att det påståendet är så…det är så främmande för allt vad tradition heter…så att, om de skulle få tag i mig nu skulle de flesta evangelikala kristna få lust att bränna mig på bål, slita mig i stycken och kasta mig åt krokodilerna. De skulle naturligtvis betrakta mitt påstående som ren hädelse.”
Frederick K.C. Price 92 05 01 (TBN: “Ever Increasing Faith” – TV-program.)
Tillbaka

16 “Gud skapade Adam till en supervarelse. Det är nog inte så många som känner till det, men han var den första övermänniskan i historien. [“superman”: alt.övers. “stålmannen”, övers.anm.] För det första säger Skriften att han var satt att råda över fåglarna under himlen och över fiskarna i havet; det betyder att han kunde flyga. Det är ju självklart, för hur ska man kunna råda över någon om man inte äger samma förmåga som den man råder över. Ordet för ‘råda’ i hebreiskan innebär i klartext att om man råder över någon har man också förmågan att göra allt som den individen kan. För om objektet man ska regera över behärskar något som man själv inte kan, har man heller inte fullt herravälde över objektet i fråga. Jag ska göra det hela mera tydligt och konkret: Adam kunde inte bara flyga; Han flög dessutom omkring i rymden. Genom blott en tanke kunde han ta sig till månen om han ville.”
Benny Hinn 91 12 26 (TBN: “Praise the Lord” – TV-program)
Tillbaka

17″Adam var ju skapad till Guds avbild. Han var lika mycket feminin som maskulin. Han var exakt såsom Gud. Men efter en tid skilde Gud ut den feminina delen från honom. Kvinna betyder ‘man med livmoder’ [“wo-man” = “man with a womb”]. Eva ägde samma auktoritet som Adam så länge de höll sig till varandra.”
Copeland 1984 (“Sensitivity of Heart”, s 23)
Tillbaka

SATAN, DEN HÄMNDLYSTNA ÄNGELN

18 “Han [Lucifer eller Satan] försökte bruka ordens makt i striden mot Gud…När de två drabbade samman innebar det också att deras ord kolliderade med varandra, och att Guds Ord – den fria Andens mäktiga Ord – gick segrande ur striden.”
Copeland 1980 (“The Power of the Tongue”, s 6-7)
Tillbaka

SMÅGUDARNAS FALL FRÅN TRONEN

19 “Adam begick högförräderi och sålde ut alltsammans till Satan. Därigenom blev Satan – genom Adam – denna världens gud. Adam hade förvisso ingen moralisk rätt att genomföra sitt förräderi, men däremot en juridiskt rätt.”
Hagin (“The Believer’s Authority”, s 19)
Tillbaka

20 “Sin vana trogen kom Herren ner i Edens lustgård mot kvällningen för att få umgås med honom [Adam] – precis som de alltid hade gjort. Men nu kunde Han inte hitta honom, och ropade därför: ‘Adam, var är du?’ Och han svarade: ‘Jag gömde mig.’ Varför gjorde han det? Jo, eftersom synden, för det första, skiljer oss från Gud. För det andra, genom att synda och lyssna till den ondes frestelse, drog Adam över sig djävulens natur, och fick ta emot den i sin ande.”
Hagin (“How Jesus obtained His name”, ljudkassett, sid 2)
Tillbaka

21 “Människan [dvs Adam] blev faktiskt född på nytt när hon syndade. Hon blev med andra ord född av djävulen. Hon blev bärare av satanisk natur.”
Essek William Kenyon (“The Father and His Family”, s 48. Boken utgiven 1964.)
Tillbaka

22 “Han [den helige Ande] säger: ‘ Guds ursprungliga tanke var att kvinnor skulle föda barn ifrån sidan…’ Adam födde ju sin hustru ur ena sidan av sin kropp. Synden fördärvade hela denna sak… Synden förvandlade också Evas kött, hennes kropp. När Gud en gång tog ut kvinnan ur Adams kropp slöt Han till vid revbenet. Men hon var ju skapad exakt likadan som Adam. Hon var med andra ord skapad med en öppning i sidan, där hennes nyfödda skulle komma ut…Detta hämtar jag från insikten att man aldrig ser en andlig födelse som inte sker ifrån sidan [av en kropp].”
Benny Hinn 1990 (“Our Position in Christ” – # 5: “An Heir of God”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

23 “Adam hade uppenbarligen laglig rätt att skänka bort sitt herravälde och sin auktoritet till fienden. Gud har genom mänsklighetens långa historia varit tvungen att erkänna Satans rättsliga ställning, hans juridiskt grundade makt och rättigheter. Det är med denna utgångspunkt – endast denna utgångspunkt – vi kan förstå den rättsliga sidan av försoningen…Adam lämnade på laglig grund över den auktoritet Gud en gång givit honom.”
E.W. Kenyon (“The Father and His Family”, s 38-39)
Tillbaka

24 “Gud saknade en inkörsport till verksam tro och rörelsefrihet på jorden. Det var därför Han måste få till stånd ett förbund med en människa…Han måste med andra ord få en inbjudan. Annars kunde Han inte komma tillbaka…Där står Gud utanför och tittar in. Om Han ska få något att säga till om här på jorden igen är Han tvungen att göra en överenskommelse med en människa.”
Copeland 1985 (“God’s Covenants with Man II”, ljud-kassett, sidan 1)
Tillbaka

25 “Jag fick en chock när jag insåg vem som är Bibelns mest misslyckade person… Den mest misslyckade av alla är Gud…Faktum är ju att Han förlorade sin högste och mest smorde ängel; den förste man Han någonsin skapat; den första kvinna Han skapat; hela jorden i all dess prakt; och en tredjedel av änglarna – åtminstone…Det är kallar jag en rejäl förlust…Och orsaken till att ni inte betraktar Gud som misslyckad är att Han aldrig sagt att Han är det. Man är inte misslyckad förrän man själv säger det.”
Copeland 1988 (TBN: “Praise-a-Thon”, TV-program)
Tillbaka


GUDS KAMP FÖR RÄTTEN ATT KOMMA TILLBAKA

26 “Som jag sa, gav Adam bort den [jorden] till ormen, till djävulen. Konsekvensen av detta blev att han [Adam] sparkades ut ur lustgården; han drevs ut ur Edens lustgård. Därefter började han irra runt och hade väldiga problem från första dagen. Från den stunden var även Gud ute ur leken; Gud var förpassad ifrån jordesfären och hade därmed inga tillgångar kvar här. Ingenting alls. Det fanns ingenting Han kunde göra; inget i hela världen förmådde Han göra…

Gud hade bara en enda möjlighet att få komma tillbaka hit igen – Han måste få en inbjudan. Ha ha! Han måste bli inbjuden. Därför började Han se sig omkring, leta efter folk. Han fick syn på Noa och många andra. Människor som Han sedan gav olika instruktioner. Och de gjorde som Han sa till dem – på än det ena och än det andra sättet. Men så till sist nådde Han en punkt då den stora planen var redo att sättas igång. Gud fick syn på en man som hette Abram.”
Frederick K.C. Price 92 05 01 (TBN: “Ever Increasing Faith”, ljudkassett, program nr 11)
Tillbaka

27 “Efter Adams fall i lustgården måste Gud skaffa sig en inkörsport för att kunna återvända till jorden…Eftersom människan varit nyckelfigur i syndafallet, måste hon givetvis också vara nyckelfigur i frälsningen. Av den anledningen tog Gud kontakt med människan Abram. Gud iscensatte samma sak med Abram som Satan en gång gjort med Adam. Skillnaden var bara att Gud inte lurade sig på människan för att få vad Han ville ha – som Satan gjort. Gud gav helt enkelt Abram ett erbjudande, vilket denne godtog.”
Copeland 1987 (“Our Covenant with God”, s 212)
Tillbaka

28 “Så snart de [förbundsparterna] slutit [eg. “skurit” ] förbundet med varandra är de att betrakta som blodsbröder. De kallas från och med nu av omgivningen för blodsbröder…Gud och Abraham hade ingått förbund…Gud slöt [“skar”] ett förbund med Abraham.”
E.W. Kenyon (“The Blood Covenant”, s 14, 16. Boken utgiven 1969)
Tillbaka

29 “Genom detta [förbundet med Abraham] åstadkom Gud ett juridiskt giltigt tillträde till jorden, samtidigt som Abraham fick rätt att närma sig Gud… Förbundet med Abraham gav Gud laglig rätt att vara på jorden…Fram till denna stund var Gud, i viss mån, fortfarande utanför och blott en åskådare. Han behövde en rättsligt korrekt ingång till jorden i och genom en människa, för att sedan kunna komma hit och tillintetgöra djävulens gärningar. Denne löpte ju så att säga amok på jorden. Abraham blev Guds inkörsport till jordesfären.”
Charles Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 60-61)
Tillbaka

MÄNNISKANS GUDOMLIGGÖRARE BLIR TILL

30 “Så snart detta förbund upprättats började Gud att förlösa sitt Ord på jorden. Han målade inom sig bilden av en Förlossare, en man som kunde bli den fysiska manifestationen av Hans Ord på jorden.”
Copeland 1980 (“The Power of the Tongue”, s 9)
Tillbaka

31 “Innan Jesus föddes till världen, talade Gud ut sitt Ord. Om och om igen talade Han ut det. Hur många gånger tror ni Han sa att Messias skulle komma? Jo, detta profeterades ut under hundratals, kanske tusentals, år. Han bara fortsatte att upprepa: ‘ Han kommer, han kommer.’ De rådande förhållandena på jorden talade emot möjligheten att detta företag skulle lyckas, men trots det fortsatte Han att säga det, om och om igen. Gud lät sig inte styras av vad Han såg med sina ögon. Nej, Gud gav inte upp.”
Copeland 1980 (ibid., s 9-10)
Tillbaka

32 “Änglarna uttalade förbundsordet över henne [Maria]. Hon begrundade det i sitt hjärta, och så småningom förvandlades ordet till Säden. Guds Ande kretsade ovanför henne och bildade så den Säd, som var lika med det Ord ängeln talat till henne. Hon blev havande med – som Bibeln uttrycker det – något heligt [eg. “något. av helig Ande”]. Ordet blev bokstavligen till kött.”
Copeland 1985 (“The Abrahamic Covenant”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

33 “Bibeln förkunnar att profeterna talade ut Ordet utan att veta vad de sa.
Men efter fyra tusen år blev detta Ord till en människa, som kunde gå, tala och röra sig fritt på jorden. Det talade Ordet blev en mänsklig varelse. Det talade Ordet blev kött. Det talade Ordet fick ben, armar, ögon, hår – ja, en kropp. Och Han sa inte längre: ‘ Så säger Herren.’ Han sa istället: ‘ Jag säger er.’Det Ord som en gång uttalats genom profeters munnar vandrade nu omkring på Galiléens stränder.”
Benny Hinn 91 12 15 (TBN: “Benny Hinn”, TV-program)
Tillbaka

34 “Jesus ägde ett stort och vackert hus, stort nog att kunna ta emot gäster över natten. Låt mig visa hur Hans hus såg ut! Slå upp Johannesevangeliets första kapitel så ska ni få se Hans hus… Ja, du Guds barn, det där är ett hus som är stort nog att låta folk stanna över natten i. Där har ni Hans hus”
John Avanzini 91 01 20 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program.)
Tillbaka

35 “Jesus förfogade över stora summor pengar. Det förstår man av att Hans förvaltare var en tjuv. Kom inte och säg att en tjänst som lockar en kassör att stjäla rör sig med enbart några ören! Det krävdes stora pengar för att hålla igång den tjänsten, eftersom Judas hela tiden stal ur kassan.”
Avanzini 88 09 15 (TBN: “Praise the Lord”, TV-program)
Tillbaka

36 “Vi kan se utifrån Johannes 19 att Jesus bar märkeskläder. Ja, vad ska man annars kalla dem? ‘Märkeskläder’ – vilken hädelse! Nej, det är precis vad vi skulle kalla dem idag. Det Han hade på sig var inte direkt dussinvara från fabriken; det var inte kläder av typen ‘en storlek passar alla’. Nej, det här var skräddarsydda saker; kungar och rika handelsmän bar den sortens kläder.”
Avanzini 91 01 20 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program)
Tillbaka

37 “Bibeln lär oss att Han [Jesus] hade en förvaltare, och en kassa (‘penningpungen’, 1917 års övers.). En man var utsedd att ta hand om kassan; det var Judas Iskariot, den kanaljen, som stal ur penningpungen i tre och ett halvt års tid utan att någon märkte det. Vet ni varför? Det fanns nämligen så mycket pengar i den att ingen kunde hålla räkning på dem. Ingen märkte om det fattades något. Hade det funnits tre apelsiner i säcken och han stulit två av dem – kom då inte och säg att ingen skulle märkt att det saknades något!

Förresten, vad skulle Jesus med en penningförvaltare till om Han inte ägde någonting? En penningreserv har man för oförutsedda utgifter, inte för de dagliga behoven. Den är bara till för extrakostnader, att använda i särskilda situationer. Han måste alltså ha haft en hel del sparat, sådant som inte behövdes för de löpande utgifterna. Han bör rimligtvis ha ägt mer än det Han levde på.”
Price 90 11 23 (TBN: “Ever Increasing Faith”, TV-program)
Tillbaka

38 “Lägg märke till att när Jesus sa: ‘ …genom att fullborda det verk…’ [Johannes 17:4], vet vi att Han faktiskt inte fullbordat sitt verk. Jag vill få er att upptäcka här hur Han brukade sin tunga: Han talade ut slutresultatet. Han talade aldrig om det som var för handen. Han accepterade aldrig död och nederlag… Jesus talade här ut slutresultatet av sitt verk i sin bön till Fadern.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 258-59)
Tillbaka

39 “Jesus tog hjälp av fikonträdet för att visa att Han hade Guds typ av tro.
Och Han sa till lärjungarna – och till oss – ‘ Ni har den sortens tro’…Jesus sa att Han ägde Guds typ av tro och uppmuntrade sina lärjungar att utöva denna typ av tro. Han sa också att ‘ vem som helst’ kunde göra detta…Det är därför Jesus säger att ‘ Om någon säger…och därvid icke tvivlar i sitt hjärta…’ “.
Hagin 1988 (“Having Faith in Your Faith”, s 3)
Tillbaka

40 “Ni tror väl inte att apostlarna vandrade omkring utan pengar? Jag säger bara en sak: De hade pengar! Och jag vill bara tacka Gud för att jag övergav samfundstänkandet och gick på Hans linje istället. Annars hade jag nog svultit både mig själv och min familj till döds! Slå upp Apostlagärningarna 24. Jag menar – ni tror väl inte att det saknades pengar i Paulus liv?… Paulus hade i själva verket sådana tillgångar, att regeringsmedlemmar var beredda att sätta lagen ur spel, bara för att få gamle Paulus att muta dem.”
Avanzini 91 01 20 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program)
Tillbaka


JESUS BLIR DEMONISK OCH SEDAN FÖDD PÅ NYTT

41 “De korsfäste mig [Jesus] för att jag påstod mig vara Gud. Men jag påstod faktiskt aldrig att jag var Gud! Jag sa bara att jag vandrade med Honom [Fadern] och att Han bodde i mig.”
Copeland 1987 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”: “Take Time to Pray”, TV-program)
Tillbaka

42 “Jesus blev avlad utan synd. Hade en odödlig kropp. Hans kropp blev inte döden underlagd förrän Fadern lade vår syndanatur på Honom i den stund Han hängde på korset. I det ögonblick Han blev gjord till synd förvandlades Hans kropp och blev dödlig; först därefter kunde Han alltså dö. När detta hände blev Hans ande besatt av den andliga döden – alltså av Satans natur…Han var tvungen att bli ingjuten med dödens ande, fiendens egen natur. Jesus visste att stunden hade kommit och att Han skulle bli gjord till synd. Han måste ikläda sig och ta in i sig fiendens fasansfulla natur. Då skulle även Hans kropp bli döden underlagd, och Satan bli Hans herre…Han [Jesus] blev ju upphöjd såsom en orm upphöjs. Ormen är ju detsamma som Satan. Jesus visste att Han måste bli upplyft, förenad med fienden.”
E.W. Kenyon (“What Happened from the Cross to the Throne?”, s 20, 33, 44-45. Boken utgiven 1969)
Tillbaka

43 “Idag kommer jag att vara ledd av den helige Ande – är det okej för er?…Gud kom ner från himlen, blev människa, gjorde människan till en liten gud, för att sedan återvända till himlen såsom människa. Jag står inför de onda andarna i egenskap av Guds son. Förstår ni vad jag pratar om? Du säger kanske: ‘ Benny, är jag verkligen en liten gud?’ Ja, du är väl en Guds son, eller hur? Du är väl ett Guds barn, eller hur? Eller en Guds dotter? Är du någonting mera än detta? Sluta med ditt trams! Vad är du mer? ‘Jag är…’ – du säger att du är en del av Honom, inte sant? Är Han Gud? Är du Hans avkomma? Är du Hans barn? I så fall kan du inte vara [enbart] människa! Det går bara inte! Gud gav nämligen inte [evigt] liv åt kött, utan åt den nya skapelsen. Och den nya skapelsen är inte kött och blod, eftersom inget av kött och blod får ärva himmelriket. Hörde ni vad jag sa? En del av er hörde inte alls vad jag sa. Ni tänkte bara:
‘ Det där är ju hädelse!’ Nej, det är bara din virriga hjärna som säger så.”
Benny Hinn 1991 (“Our Position in Christ”: “No 2, The Word Made Flesh”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

44 “Samtidigt som du föddes på nytt blev Ordet kött i dig; och du blev ‘ ben av Hans ben och kött av Hans kött’. Kom inte och påstå att du har Jesus! Du är allt som Han var, som Han är och någonsin kommer att vara!…Hon [den nya människan] bekänner: ‘ Jag är som Han är.’ Det är precis vad hon säger. ‘Sådan Han är, sådana är också vi i denna världen.’ Jesus sa också: ‘ Gå i mitt ställe, istället för mig.’ Säg aldrig: ‘ Jag har.’ Säg: ‘ Jag är, jag är, jag är, jag är, jag är.’ Av samma anledning ska du heller aldrig säga att du är sjuk. Hur skulle en ny skapelse kunna vara sjuk? Nej, säg istället: ‘ Jag är helad!’ Säg inte att du är en syndare, för den nya skapelsen är inte någon syndare. Jag är Guds rättfärdighet i Kristus.”
Benny Hinn (ibid.)
Tillbaka

45 “Tror ni att straffet för våra synder bestod i döden på ett kors? Om det nu vore så, hade de två rövarna intill Jesus lika gärna kunnat betala priset. Nej, straffet innebar att [Jesus] gick rakt ner i helvetet [“hell”] och avtjänade en tid därnere skild från Gud… Satan och alla avgrundens demoner inbillade sig att de hade Honom fast. De kastade sitt nät över Honom och drog Honom ner mot helvetets innersta, för att Han på det sättet skulle avtjäna vårt straff.”
Frederick K.C. Price 1980 (“Ever Increasing Faith Messenger”, s 120)
Tillbaka

46 “Guds Son, den syndfrie, blev såsom en orm för att Han skulle ta in all ondska i sig… Om ni betänker vad som skedde när man förrättade syndoffer [dvs i GT] och samtidigt det faktum att Jesus blev gjord till en orm på korset, kommer det att förändra era liv…Jesus dog andligen – Han dog inte för någon egen synd! Han blev gjord till Ormen på korsets trä. Samma orm som ringlade på marken enligt Gamla Testamentets förebild.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 177, 166-67)
Tillbaka

47 “Fadern lämnade inte bara ut Honom åt Golgatas ångestfyllda död, utan lät också Hans rena ande genomgå den sataniska tortyr som var rättvisans eftermäle gentemot mänsklighetens samlade synd. När Jesus under tiden i tortyrkammaren var gjord till ‘ syndens själva väsen’, var Han helt i Satans våld… Kristus såsom identifierad med synden var som vilken förlorad syndare som helst – utlämnad åt djävulen och underjordens makter. Under den till synes oändliga tidsrymd som förflöt nere i jordens innersta hålor, kunde Satan göra precis vad han ville med Honom. Helvetet befann sig verkligen i ‘karnevalstämning’.”
Paul E. Billheimer 1975 (“Destined for the Throne”, s 84 -speciell utgåva för TBN 1988)
Tillbaka

48 “Om det hade funnits något stycke av helvetet som Jesus inte genomlidit, måste du själv göra det. Men, Gud vare tack! Jesus led allt, för dig! På den plats där de orättfärdiga döda förvaras, jublade Satan och alla demonerna över sitt byte. Underjordens alla skrymslen och vrår uppfylldes av glädje.’ Vi gjorde det! Vi tog Guds Son till fånga! Aldrig mer ska vi behöva räknas till de fördömdas skara! Jorden och allt vad därpå är tillhör oss! Den är vår för alltid! ‘ Fröjden i dödsriket hade aldrig varit större än den dagen. Men den skulle bli mycket kortvarig.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 143)
Tillbaka

49 “Satan kunde inte inse att Han [Jesus] befann sig där [i dödsriket] utan laglig motivering…Denne man hade aldrig syndat. Denne man hade aldrig brutit förbundet med Gud, och hade just därför fått Hans löfte om befrielse. Och Satan gick rakt i fällan. Han hade ju dragit ner Jesus i avgrunden i strid mot lagen. Han hamnade där fastän Han inte begått någon synd.”
Copeland 1990 (“What Happened from the Cross to the Throne?”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

50 “Medan Jesus befann sig i helvetets djup, under stora plågor, är det föga förvånande att djävulen och hans anhang ivrigt samlade sig för att beskåda denna tillintetgörelse av Guds Son. Men där nere, i helvetets katakomber, hördes plötsligt en röst från himlen säga: ‘ Släpp Honom fri! Han är där utan all rätt!’ Och hela underjorden stelnade av skräck.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 143)
Tillbaka

51 “Han [Jesus] har genomlidit allt som går att genomlida. Det finns inget lidande att uppfylla efter det som Han gått igenom. Hans avtärda tillspillogivna lilla mask till ande befinner sig på botten av detta ställe [helvetet]. Och därmed tror djävulen att han tillintetgjort Honom.”
Copeland 91 04 21 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program)
Tillbaka

52 “Det levande Ordet från Gud sträckte sig ner i denna förstörelsens boning och laddade Jesu ande med uppståndelsekraft! Plötsligt började Hans förvridna och dödsslagna ande att fyllas ut igen och återvända till livet. Han fick en gestalt som djävulen aldrig tidigare skådat.”
Copeland 1991 (TBN: “Believer’s Voice of Victory” – “The Price of it All”, TV-program)
Tillbaka

53 “Han [Jesus] blev bokstavligen född på nytt inför djävulens ögon. Han började spänna sina andliga muskler…Jesus föddes på nytt – den förstfödde ifrån de döda, som Ordet benämner Honom. Han slog tillbaka djävulen på hans egen bakgård, och tog ifrån honom allt han ägde. Han ryckte både nycklarna och makten ifrån honom.”
Copeland (ibid.)
Tillbaka


MEN INTE NOG MED DETTA !

54 “Varje människa som blivit född på nytt är en inkarnation, och Jesus är ett mirakel. Den troende är inkarnerad i lika hög grad som Jesus från Nasaret.”
Hagin 1980 (“The Incarnation” – “The Word of Faith”, s 13-14)
Tillbaka

55 “Syftet med allt det här är att jag vill att ni ska fatta… att ni ska komma ut ur den vanföreställningen att Jesus och Hans lärjungar skulle varit fattiga… vilket sedan tillämpas detta på er – för att påpeka att ni, som Guds barn, ska vandra i Jesu fotspår. Bibeln säger att Han givit oss ett exempel för att vi sedan ska gå i Hans efterföljd. Det är precis därför jag kör en Rolls Royce – jag vandrar i Jesu fotspår.”
Price 90 12 09 (TBN: “Ever Increasing Faith”, TV-program)
Tillbaka

56 “När du säger: ‘ Jag är kristen’, säger du: ‘ Jag är en Messias’, på hebreiska. Jag är med andra ord en liten Messias som vandrar omkring på jorden. Det kan man kalla en chockartad uppenbarelse…Låt mig uttrycka det så här: ‘ Du är en liten gud som springer runt på jorden.”
Hinn 90 11 06 (TBN: “Praise-a-Thon”, TV-program)
Tillbaka

57 “När jag var nyfrälst var det ingen som upplyste mig om att jag över huvud taget kunde göra någonting. Man lärde mig att när jag bad skulle jag alltid lägga till: ‘ Låt Din vilja ske.’ Visst låter det ödmjukt! Ja, det gör det. Men även om det låter som ödmjukhet är det egentligen ren dumhet. Jag menar… ni förstår, vi förolämpar faktiskt Gud. Ja, vi förolämpar vår himmelske Fader. Vi gör det utan att inse det. Om ni nödvändigtvis måste säga: ‘ Om det är Din vilja’, eller ‘ Låt Din vilja ske’ – om ni måste uttrycka er så, kallar ni Gud för dåre eftersom det faktiskt är Han som uppmanat oss att be…Om Gud ändå kommer att ge mig vad Han vill att jag ska få, spelar det ju ingen roll vad jag ber om. Jag kommer i alla fall bara att få det Gud vill ge mig. Detta är en ren förolämpning mot Guds intelligens.”
Price 90 11 16 (TBN: “Ever Increasing Faith”, TV-program)
Tillbaka

58 “I egenskap av troende har du rätt att tala ut befallningar i Jesu namn.
Varje gång du står på Ordet befaller du Gud i viss mån, eftersom det är Hans Ord.”
Copeland 1987 (“Our Covenant with God, s 32)
Tillbaka

59 “.det råmaterial eller den substans Gud använde för att forma denna värld bestod i Hans tro och Hans Ord… När Han skapade världen föreställde Han sig först någonting inom sig själv. Han gjorde sig en föreställning, en vision, eller inre bild. Gud kastar inte bara ut saker i den fysiska verkligheten utan att först ha fött fram dem inom sig.”
Jerry Savelle (“Framing Your World with the Word of God, Part 2″, ljudkassett. Tillbaka

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se

CHRISTIANITY IN CRISIS 1993
av Hank Hanegraaff

EN KREATIV GUD FYLLD AV TRO

Det var en gång för länge sedan en god Gud som bodde på en alldeles egen planet 1 långt, långt härifrån. Egentligen var denne Gud väldigt lik dig och mig. Han var ungefär en och nittio lång, vägde omkring nittio kilo och när han spände ut sina fingrar mätte avståndet mellan tummen och lillfingret knappt två och en halv decimeter.2

Denne Gud visade sig äga både stor visdom och väldig kraft. Hans kreativa väsen hade givit Honom en särskild förmåga att visualisera saker – alltså skapa bilder – inom sig själv. Bilder som Han sedan lät förvandla till fysisk verklighet.3 När Gud gjorde materia av sina inre bilder använde Han sig av en särskild trons kraft. 4

En dag befann sig Gud i ett tillstånd som skulle kunna beskrivas som en “andlig brainstorm”. Efter att detta improviserade tankearbete pågått ett litet tag fick Gud idén att Han skulle skapa någonting som aldrig tidigare existerat. Med hjälp av trons kraft 5 tänkte Han förverkliga drömmen om en helt ny värld.6

Detta var nu inte vilken liten obetydlig plats som helst utan den mest enastående värld man kan tänka sig. Ja, faktiskt något så märkligt som en exakt kopia av den moderplanet där Gud själv levde.7

Efter att först ha visualiserat alla enskilda detaljer inom sig, förvandlade Gud sin nya värld till levande fysisk verklighet. Det lät som när en stormvind bryter fram då Han förlöste trons kraft och befallde fram den fysiska värld hans sinne skådat.8 Hänförd blickade Gud ömt och kärleksfullt ned på sin enastående kreation och gav den namnet Jorden.

Men detta var nu bara begynnelsen av allt som Gud gjorde. En lång rad nya fantastiska visioner hade börjat ta form inne i Guds kreativa medvetande. Han gjorde sig mäktiga visioner av vidsträckta hav och källor som flödade med vatten. Väldiga bergmassiv och bördiga fält målades upp för Hans inre syn. Han såg också urladdningar av blixt och åska. Levande gröda, tusentals arter av blommor och träd passerade revy i Guds tankar. Han lät hela denna praktfulla natur fyllas med ett överflöd av vackra fåglar och andra levande varelser i alla tänkbara färger, former och storlekar.

GUD GÖR EN KOPIA AV SIG SJÄLV

Det fanns emellertid ännu större möjligheter att förverkliga, och efter fem dagars intensiv visualisering förflyttades Guds medvetande till ett högre plan. På den sjätte dagen kunde Han nämligen i sitt inre skönja konturerna av den individ som skulle komma att kallas skapelsens krona. Hennes anletsdrag och former slöt sig samman till ett helt i Guds fantasivärld – och plötsligt stod hon där fullbordad: en exakt kopia av Gud själv!9

När Gud sedan talade sina trosfyllda ord in i världen steg denna alldeles nya gud upp ur den jungfruliga jorden. En gud som visserligen stavades med litet “g” – men inte desto mindre en gud.10 Gud blev alldeles överväldigad när han betraktade den nya varelsens gestalt.11

Ja, denna kreation gick utanpå allt som Guds kraftfyllda trosbefallningar tidigare åstadkommit. Framför honom stod ju faktiskt ingenting mindre än en ny gud, med samma natur som han själv och en kropp lik hans egen – både till form och storlek.12

Nog kan man säga att Gud hade lyckats med det otroliga, att bara med tankens kraft frambringa en sådan helt osannolik skapelse! Hans mäktiga trosbefallningar hade ju format en individ som faktiskt, när man betänker vilken klass av varelser han tillhörde, inte ens kunde vara underordnad Gud själv.13

Gud blev alldeles salig av att se denna kollega, vars natur var helt identisk med Hans egen. En liten gud som kunde tänka som Han, ägde exakt samma liv som Han, och som nästan (men inte riktigt) kunde göra allt som Han själv kunde göra.

Gud kallade sin kopia Adam och gav honom fullständig makt och auktoritet över hela den nya världen.14 Denne Adam hade faktiskt sådan makt att hans egen skapare inte ägde rätt att göra någonting över huvud taget på planeten jorden utan att få Adams direkta tillstånd till det.15

Ja, Adam var i sanning en supervarelse! Han ägde både flyg- och simförmåga, precis på samma sätt som de fåglar och de fiskar han var satt att råda över. Och inte nog med det: Adam kunde ta sig flygande tvärs igenom hela universum! Genom blott en tanke kunde han – om han ville – förflytta sig till månen.16

Men trots att Gud nu hade skapat supermannen Adam var han ändå inte riktigt nöjd med sitt verk. På något sätt verkade det fattas en bit i skapelsepusslet. Därför satte Gud igång med ännu en brainstorm; Hans kreativa medvetande kom åter i rörelse.

I ett enda nu blev allt fullständigt klart för Honom: “Eftersom Adam är skapad till min avbild måste han ju vara lika mycket feminin som maskulin. Så varför inte separera den maskulina delen från den feminina” tänkte Gud. Och sagt och gjort, så fick det bli.

Efter att ha låtit en tung sömn falla över Adam, öppnade Gud hans kropp och tog ut den feminina delen av hans personlighet. Gud skapade denna del av mannen till en bedårande skön varelse. Det var alltså på det sättet Gud gjorde kvinnan, hon som fick namnet Eva.17

Men när man tänker på just den sjätte dagen kan man undra om Gud ändå inte gick litet för långt. För det var ju faktiskt då Han gav liv åt de varelser som en gång i tiden skulle kasta ut Honom från den planet Han själv skapat! Hur underligt det än kan låta, skulle de här supervarelserna en ödesdiger dag plötsligt vända sig emot sin egen skapare, och efter detta uppror drista sig till att kalla Gud för historiens mest misslyckade person.

SATAN, DEN HÄMNDLYSTNA ÄNGELN

Det var nämligen så, att långt innan Gud hade visualiserat och befallt fram planeten jorden, hade han skapat en annan värld. Där levde varelser som kallades änglar. En av dessa änglar var så sagolikt vacker och så övermåttan intelligent att han fått namnet Lucifer. Det betyder Morgonstjärnan eller Ljusbäraren.

Ängeln Lucifer visade sig ha stora planer. I hemlighet gick han och ruvade på hur han skulle ta makten över allt vad Gud hade skapat. Han ville med andra ord göra sig lik den Högste.

En gång i urtiden hade Lucifer faktiskt också försökt sig på att med hjälp av kraften i sina talade ord helt enkelt avsätta Gud från tronen. Men denna akt av besvärjelsekonst hade misslyckats,18 och på grund av sitt högförräderi kastades han ut ur himlen och har alltsedan dess tvingats bära ett nytt namn: Satan, eller bedragaren.

Satan störtades alltså ner från Moderplaneten, där Gud regerade, och föll ner på jorden. Det vill säga på den kopia av Moderplaneten som Gud tidigare manat fram i den fysiska världen. Platsen för Adams och Evas framtida herravälde.

Så fort Satan anlänt till jorden hade han börjat söka ett tillfälle att genomföra historiens största hämnd. Han kände sig illa behandlad av Gud och ville hämnas för sin förnedrande degradering. Och tillfället kom, hämndens dag var inne. Förresten hann Gud inte mer än precis fullborda sina gudamänniskor innan djävulen gick till attack. Han såg nämligen hämndens stora chans i de bägge gudarna och sökte sig raskt till deras närhet.

SMÅGUDARNAS FALL FRÅN TRONEN

Genom att förvandla sig till en orm kunde djävulen listigt lura Adam och Eva att begå kosmiskt högförräderi. Till det ynka priset av ett äpple sålde jordens härskare bort sin gudomlighet till Satan. I ett enda ögonblick hade nu djävulen – genom Adams och Evas misstag – blivit denna världens gud.19

Men ledsamt nog räckte det inte med att Adam och Eva förlorade sin gudomliga natur i och genom sitt förräderi. De blev dessutom förvandlade i sitt inre, och ingjutna med den andliga natur som är Satans egen.20 Adam blev i och med detta naturbyte den första människa att födas på nytt. Han “föddes” med Guds natur och “föddes på nytt” när han istället fick Satans natur i sin ande.21

I ett nu blev den förste mannen och den första kvinnan degraderade från gudomliga till demoniska varelser. Denna andliga degeneration gjorde dem också mottagliga för synd, sjukdom och lidande. De hade, kort sagt, drabbats av den andliga döden. En annan konsekvens av fallet var att Evas kropp – vilken faktiskt ursprungligen skapats att föda barn ifrån sidan – genomgick en dramatisk förändring. Från och med högförräderiets tragiska stund tvingades hon, och hennes kvinnliga avkommor i alla tider, föda barn ifrån kroppens lägre regioner.22

När Adam och Eva fick överge Edens lustgård, miste Gud i och med detta sin rätt att vara på jorden. Eftersom Adam varit jordens herre och kunnat besluta om när, hur och var Gud fick agera, blev det efter Adams fall från tronen istället Satan som fick den lagliga äganderätten till jorden och alla dess invånare.23

Gud befann sig plötsligt utanför den jordiska sfären, utan den rätt att vistas här som Adam garanterat honom. I detta nya “juridiska läge” började Gud därför ett desperat sökande efter en möjlighet att få komma tillbaka in igen.24

Gud hade på ett ögonblick förvandlats till historiens mest misslyckade individ. Han hade inte bara förlorat den ärkeängel som stod högst i rang – och med honom en tredjedel av alla sina övriga änglar. Han hade också gått miste om den förste mannen, den första kvinnan och hela jorden i all dess prakt! 25

GUDS KAMP FÖR RÄTTEN ATT KOMMA TILLBAKA

Men Gud gav inte upp slaget så lätt. Eftersom Han var klar över att Han behövde människans särskilda inbjudan för att få laglig rätt att återvända till jorden, började Han snart leta efter ett sätt att få till stånd en sådan inbjudan.

Efter att ett par tusen år gått hittade Gud till sist den man som kunde bli Hans räddning. Mannen hette Abraham, och han visade sig vara villig att anta Guds erbjudande om ett förbund dem emellan. Om planen lyckades skulle Gud åter få insteg på jorden – på ett juridiskt oantastligt sätt. 26

Planen gick ut på att låta en andre Adam födas till jorden. Medlaren Abraham hade ju möjlighet att ge Gud rätt att bli människa. Abrahams framtida ättling – den andre Adam – skulle kunna ge gudomligheten tillbaka till människan. Därigenom skulle hon också än en gång få äganderätten till jorden, samtidigt som djävulen sparkades ut härifrån.

Nu var det faktiskt så att Abraham mycket väl kunde ha visat Gud ifrån sig,27 men istället valde han att anta förbundserbjudandet, och genom den ingångna pakten blev Abraham och Gud blodsbröder.28 Förbundet mellan dem skulle, dels garantera Abraham hälsa och välstånd, dels återskänka Gud tillträde till den jord Han en gång i tiden skapat.29

Guds plan var att göra Abraham till alla folks fader och av hans avkomma så småningom låta en ny Adam födas – en gudamänniska som kunde återerövra den mark den förste Adam förlorat. I enlighet med sitt ord såg Gud (bland annat) naturligtvis till att förbundsbroder Abraham blev ofantligt rik.

MÄNNISKANS GUDOMLIGGÖRARE BLIR TILL

Efter ytterligare en tid återupptog Gud sin visualiserande verksamhet. Hans medvetande började projicera fram bilder av en helt ny Adam. En gudamänniska som kunde återskänka Gud Hans rättmätiga plats i världen, på samma gång som hon för evigt utestängde Guds ärkerival, Satan, från herraväldet över jorden.

Och så en dag hände det! Bilden av Frälsaren målades upp i Guds medvetande. Strax därpå manade Han fram sinnebilden från sitt inre i den fysiska världen.30 Man kunde sedan höra Honom uttala den positiva bekännelsen: “Messias kommer, Messias kommer!” 31

Efter en tid, när Guds Ande svävade ovanför en ung kvinna vid namn Maria, var det dags för Guds positiva bekännelse att ta fysisk form.32 Det talade Ordet blev till ben, armar, ögon och hår. Så småningom var den andre Adams kropp fullt utvecklad.33 Den andre Adam kallades Jesus, och precis som sin anfader Abraham var även Han både framgångsrik och välbärgad. Jesus bodde i ett stort hus,34 och ägde stora summor pengar.35 Ja, Han bar faktiskt också vad vi idag skulle kalla märkeskläder.36 Jesus var i själva verket så rik att Han måste ha en förvaltare som kunde hålla reda på alla pengarna.37

Jesus, som själv var otroligt skicklig på att mana fram saker i den fysiska världen med sina talade ord,38 lärde upp sina utvalda lärjungar i samma konst. De fick således lära sig att bekänna positivt.39 Något som naturligtvis gav till följd att även lärjungarna blev enormt rika – liksom de givetvis alltid var vid full hälsa.

Somliga av Jesu efterföljare lyckades bortom alla rimliga förväntningar i sina ekonomiska förehavanden. Aposteln Paulus hade till exempel så mycket pengar att en del regeringstjänstemän ansträngde sig febrilt för att förmå Paulus att muta dem.40

JESUS BLIR DEMONISK OCH SEDAN FÖDD PÅ NYTT

Jesus kunde för övrigt lätt manövrera bort den ondes alla försök att få Honom på fall. Trots att Jesus ju aldrig hävdade att Han var Gud, lyckades Han ändå leva ett fullkomligt och syndfritt liv.41 Vid sitt livslopps fullbordan hade Jesus klarat av den prövning som den förste Adam tidigare misslyckats med.

Vid denna slutpunkt, på höjden av sin levnad, gick Jesus in i en ljuvlig trädgård, en trädgård mycket lik Eden, där – som vi minns – den förste Adam hade gått miste om sin gudomlighet. I denna trädgård, Getsemane, kom Jesus nu fram till slutdramat av sitt liv. Den händelse som skulle förvandla Honom från den odödliga människa Han dittills varit, till en satanisk varelse. 42 Som en följd av Jesu andliga naturbyte skulle dödliga människor än en gång kunna leva som små gudar,43 sådana som aldrig mer skulle kunna vara offer för plågoris som synd, sjukdom och lidande.44

En nödvändig del av den här förvandlingsprocessen var att Jesus måste dö en dubbel död på korset. Han måste dö andligen såväl som fysiskt. Om det nämligen hade räckt med den fysiska döden, skulle faktiskt de två rövarna på korsen intill Jesus lika bra ha kunnat sona mänsklighetens synder.45 Därför var själva nyckeln till Jesu försoningsverk den andliga döden och lidandet i dödsriket.

Så kom då dagen. På ett fasansfullt kors blev Kristus – godhetens ljuvlige fullkomnare – förvandlad till en besmittad och demoniserad man. Lammet blev en orm 46 och förvisades till jordens innandöme, där Han torterades av Satan och hans medlöpare.47 Hela dödsriket fick sig ett gott skratt.48

Men föga anade djävulen att det egentligen var han som skulle komma att bli utskrattad när det hela var fullbordat. Precis på samma sätt som Adam fallit i Satans fälla i Eden, hade han själv nu ramlat i Guds fälla i dödsriket.49

Satan hade, kan man säga, åkt dit på en juridisk teknikalitet, eftersom han ju dragit ner Jesus i dödsriket helt olagligt.50 Djävulen hade i hastigheten totalt glömt bort att Jesus faktiskt aldrig begått någon synd – Han hade bara blivit gjord till synd, som en konsekvens av alla andra människors överträdelser.

Till sitt stora förtret hade Satan tillsammans med sina demonhorder ägnat sig åt att tortera denna lilla utmärglade, utslängda mask till andevarelse, som var Kristus, helt utan laglig rätt! 51

Det var just denna möjlighet Gud hade sökt få till stånd, och därför tog Han nu tillfället i akt och talade sina trosfyllda ord rakt ner i jordens innandöme. Plötsligt började Jesu förvridna och dödsslagna ande att fyllas ut igen och återvända till livet. Han började anta formen av en helt ny människa, en sådan som djävulen aldrig tidigare skådat.52

Där nere, i den ondes fasansfulla närvaro, började Jesus spänna sina andliga muskler, och med horder av skränande demoner som åskådare lyckades Jesus besegra djävulen på hans egen hemmaplan. Han tog ifrån honom nycklarna till dödsriket och drog sedan upp därifrån som en på-nytt-född människa.53

Gud hade gjort tidernas kupp! Han hade inte bara, med Jesus som lockbete, lurat av Satan herraväldet över jorden, Han hade till råga på allt satt dit honom på en ren teknikalitet. Det var ju denna “juridiska nyckel” som gjorde det möjligt för Jesus att bli född på nytt.

MEN INTE NOG MED DETTA!

Eftersom Jesus själv blev skapad till en helt ny varelse – från att ha varit satanisk till att bli en inkarnation av Gud – kan även Du bli en inkarnation av Gud idag. Du kan bli precis lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus Kristus från Nasaret ! 54

Såsom en inkarnation av Gud kan även Du äga obegränsat välstånd och fullkomlig hälsa. Ja, varför inte ett palats – något i stil med Taj Mahal – med en Rolls Royce parkerad på gården ! 55

Du är ingenting mindre änEN LITEN MESSIAS som går omkring på jorden! 56 Det enda som krävs är att Du inser din egen gudomlighet. Då kan även Du lära Dig hur man sätter trons kraft i rörelse. När Du kommit till sann insikt om vem Du är behöver Du aldrig någonsin mer be bönen: “Låt Din vilja ske!” 57

Nej, det är tvärtom så att Dina ord är en direkt befallning till Gud att handla.58 Varje gång Du brukar Din tunga för att frigöra trons kraft, kommer Dina talade ord att mana fram precis det Du önskar i den fysiska världen.59

Och så kan Du leva lycklig i alla Dina dagar på denna överflödets planet.

[OBS: All fetstil är översättarens förtydliganden.]

Fotnoter

EN KREATIV GUD FYLLD AV TRO

1″Himlen har både norr, söder, öster och väster – alltså måste himlen vara en planet.”
Kenneth Copeland 1985 (“Spirit, Soul and Body I”, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

2″[Gud är] inte någon underlig varelse på åtta och en halv meter, med händer stora som basketbollar. Han är inte såån…
Han är faktiskt ganska lik dig och mig. En individ som är runt en och nittio lång, väger ungefär nittio kilo, och med en handsbredd på knappt två och en halv decimeter – mellan den utspända tummen och lillfingret.”
Copeland 1985 (ibid.)
Tillbaka

3″Guds ord var fyllda med tro, för att Han skulle kunna göra sina talade ord till fysisk verklighet. Han gjorde sig först en inre bild av det som Han talade ut.”
Charles Capps 1990 (“The Substance of Things”, s 19)
Tillbaka

4″Tron är en kraft. Den är en konkret och påtaglig kraft, som också kan överföra saker.” [“conductible” = “ledande”, som elektricitet, övers.anm.]
Copeland 1990 (“The Force of Faith”, s 10)
Tillbaka

5″Tron är substansen, råmaterialet…Tron är själva den substans Gud använde för att skapa världen. Hans tro överfördes med hjälp av de ord Han talade ut… Tron är tingens substans, fastän den är osynlig. Tron är en andlig kraft.”
Capps 1980 (“Changing the Seen & Shaping the Unseen”, s 14-15)
Tillbaka

6″…det råmaterial eller den substans Gud använde för att forma denna värld bestod i Hans tro och Hans Ord… När Han skapade världen föreställde Han sig först någonting inom sig själv. Han gjorde sig en föreställning, en vision, eller inre bild. Gud kastar inte bara ut saker i den fysiska verkligheten utan att först ha fött fram dem inom sig.”
Jerry Savelle (“Framing Your World with the Word of God, Part 2″, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

7″Ni tror väl inte att det var jorden som kom först, eller Ni tror väl inte att Gud gjorde människan till sin avbild för att sedan göra jorden till en helt annan sorts avbild. Det finns ingenting under solen som är nytt. Hör ni vad jag säger? Vår jord är helt enkelt en kopia av Moderplaneten, där Gud bor. Han har skapat en liten planet som är lik Hans egen, där vi är satta att leva .”
Copeland 1989 (“Following the Faith of Abraham I”, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

8″Han formade världen med sina ord. Om man tänker bygga något måste man ha en substans att utgå ifrån. Gud använde sig av ord; ord fyllda av tro är den substans Gud skapat världen med. Det gick till så att Gud fyllde sina ord med tro, och orden blev till behållare för tron och den andliga kraften. Det var själva orden som förde kraften ut i det ändlösa mörkret, när Gud sade: ‘ Varde ljus!’ På det sättet förvandlade Gud sin tro till fysisk verklighet.”
Capps 1987 (“Dynamics of Faith & Confession”, s 15-16)
Tillbaka

GUD GÖR EN KOPIA AV SIG SJÄLV

9″Gud sade: ‘Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika…’.Ordet ‘lika’ här betyder i grundtextens hebreiska ‘ till arten en exakt kopia…’Adam var en exakt kopia av Guds väsen.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 15-16)
Tillbaka

10[Paul Crouch:] “Någon har sagt… Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men man påstår att ni trosförkunnare påstår att vi är gudar. Du är en gud. Jag är en gud – litet ‘g’ förstås – men vi är ändå denna världens gudar… Hur är det nu då, är du en gud – med litet ‘g'”[Efter detta utbrister Jan Crouch, med tanke på det svar hon väntar sig att Copeland ska leverera:] “Han kommer att svara ‘ja’ – jag älskar det här!”
Copeland i samtal med Paul & Jan Crouch 86 02 05 (“TBN”-“Trinity Broadcasting Network”, TV-program i serien “Praise the Lord”).[Trinity Broadcasting Network, med huvudkontor i Los Angeles, är ett av de största kristna TV- och radiobolagen i världen. Företaget bildades, och leds fortfarande av, paret Paul och Jan Crouch. år 1989 sände TBN via satellit och kabelnät från 165 stationer runt hela världen, och samma år beräknade Paul Crouch själv att TBN:s potentiella publik uppgick till så mycket som halva jordens befolkning. (Källa: Q. J. Schultze, “Televangelism and American Culture”).]
Tillbaka

11″Han [Gud] gör faktiskt ingen skillnad mellan sig själv och oss…Vet ni vad vi ska ta upp mera ikväll Jo, det här ständiga bråket, den här kontroversen som djävulen dragit igång för att splittra Kristi kropp – detta att vi är små gudar. Jag är en liten gud !… Jag bär Hans namn, jag är ett med Honom. Jag står i förbund med Honom. Jag är en liten gud ! Försvinn, ni kritiker !
Paul Crouch 86 07 07 (TBN: “Praise the Lord”, TV-program)
Tillbaka

12″Genom makten i sina ord talade Gud Adam till livet (1:a Mosebok 1:26,28). Orden slog ned som en bomb i Adams kropp – som för övrigt var exakt lika stor som Guds egen.”
Copeland 1991 (“Holy Bible – Kenneth Copeland’s Reference Edition”, s 45)
Tillbaka

13″Skälet till att Gud skapade Adam var att Han ville göra en kopia av sig själv – ja, faktiskt en exakt kopia av sig själv. Det var också precis det Han gjorde i Edens lustgård. Han [Adam] var inte bara litet lik Gud, inte nästan lik Gud; Nej, han var faktiskt inte ens underordnad Gud…Adam var precis så lik Gud som man över huvud taget kan bli – och likadant var det med Jesus… Adam, sådan han var i Edens lustgård, var ingenting mindre än Gud manifesterad i köttet.”
Copeland 1989 (“Following the Faith of Abraham I “, ljudkassett, sidan 1)
Tillbaka

14 “I begynnelsen skapade Gud jorden i all dess fullhet och gav Adam makt över sina händers verk. Med andra ord: Adam var denna världens gud.”
Kenneth E. Hagin 1991 (“The Believer’s Authority”, s 19)
Tillbaka

15 “Gud får inte göra någonting på denna jord utom det som vi, Kristi kropp, tillåter Honom att göra. Jag vet mycket väl att det påståendet är så…det är så främmande för allt vad tradition heter…så att, om de skulle få tag i mig nu skulle de flesta evangelikala kristna få lust att bränna mig på bål, slita mig i stycken och kasta mig åt krokodilerna. De skulle naturligtvis betrakta mitt påstående som ren hädelse.”
Frederick K.C. Price 92 05 01 (TBN: “Ever Increasing Faith” – TV-program.)
Tillbaka

16 “Gud skapade Adam till en supervarelse. Det är nog inte så många som känner till det, men han var den första övermänniskan i historien. [“superman”: alt.övers. “stålmannen”, övers.anm.] För det första säger Skriften att han var satt att råda över fåglarna under himlen och över fiskarna i havet; det betyder att han kunde flyga. Det är ju självklart, för hur ska man kunna råda över någon om man inte äger samma förmåga som den man råder över. Ordet för ‘råda’ i hebreiskan innebär i klartext att om man råder över någon har man också förmågan att göra allt som den individen kan. För om objektet man ska regera över behärskar något som man själv inte kan, har man heller inte fullt herravälde över objektet i fråga. Jag ska göra det hela mera tydligt och konkret: Adam kunde inte bara flyga; Han flög dessutom omkring i rymden. Genom blott en tanke kunde han ta sig till månen om han ville.”
Benny Hinn 91 12 26 (TBN: “Praise the Lord” – TV-program)
Tillbaka

17″Adam var ju skapad till Guds avbild. Han var lika mycket feminin som maskulin. Han var exakt såsom Gud. Men efter en tid skilde Gud ut den feminina delen från honom. Kvinna betyder ‘man med livmoder’ [“wo-man” = “man with a womb”]. Eva ägde samma auktoritet som Adam så länge de höll sig till varandra.”
Copeland 1984 (“Sensitivity of Heart”, s 23)
Tillbaka

SATAN, DEN HÄMNDLYSTNA ÄNGELN

18 “Han [Lucifer eller Satan] försökte bruka ordens makt i striden mot Gud…När de två drabbade samman innebar det också att deras ord kolliderade med varandra, och att Guds Ord – den fria Andens mäktiga Ord – gick segrande ur striden.”
Copeland 1980 (“The Power of the Tongue”, s 6-7)
Tillbaka

SMÅGUDARNAS FALL FRÅN TRONEN

19 “Adam begick högförräderi och sålde ut alltsammans till Satan. Därigenom blev Satan – genom Adam – denna världens gud. Adam hade förvisso ingen moralisk rätt att genomföra sitt förräderi, men däremot en juridiskt rätt.”
Hagin (“The Believer’s Authority”, s 19)
Tillbaka

20 “Sin vana trogen kom Herren ner i Edens lustgård mot kvällningen för att få umgås med honom [Adam] – precis som de alltid hade gjort. Men nu kunde Han inte hitta honom, och ropade därför: ‘Adam, var är du?’ Och han svarade: ‘Jag gömde mig.’ Varför gjorde han det? Jo, eftersom synden, för det första, skiljer oss från Gud. För det andra, genom att synda och lyssna till den ondes frestelse, drog Adam över sig djävulens natur, och fick ta emot den i sin ande.”
Hagin (“How Jesus obtained His name”, ljudkassett, sid 2)
Tillbaka

21 “Människan [dvs Adam] blev faktiskt född på nytt när hon syndade. Hon blev med andra ord född av djävulen. Hon blev bärare av satanisk natur.”
Essek William Kenyon (“The Father and His Family”, s 48. Boken utgiven 1964.)
Tillbaka

22 “Han [den helige Ande] säger: ‘ Guds ursprungliga tanke var att kvinnor skulle föda barn ifrån sidan…’ Adam födde ju sin hustru ur ena sidan av sin kropp. Synden fördärvade hela denna sak… Synden förvandlade också Evas kött, hennes kropp. När Gud en gång tog ut kvinnan ur Adams kropp slöt Han till vid revbenet. Men hon var ju skapad exakt likadan som Adam. Hon var med andra ord skapad med en öppning i sidan, där hennes nyfödda skulle komma ut…Detta hämtar jag från insikten att man aldrig ser en andlig födelse som inte sker ifrån sidan [av en kropp].”
Benny Hinn 1990 (“Our Position in Christ” – # 5: “An Heir of God”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

23 “Adam hade uppenbarligen laglig rätt att skänka bort sitt herravälde och sin auktoritet till fienden. Gud har genom mänsklighetens långa historia varit tvungen att erkänna Satans rättsliga ställning, hans juridiskt grundade makt och rättigheter. Det är med denna utgångspunkt – endast denna utgångspunkt – vi kan förstå den rättsliga sidan av försoningen…Adam lämnade på laglig grund över den auktoritet Gud en gång givit honom.”
E.W. Kenyon (“The Father and His Family”, s 38-39)
Tillbaka

24 “Gud saknade en inkörsport till verksam tro och rörelsefrihet på jorden. Det var därför Han måste få till stånd ett förbund med en människa…Han måste med andra ord få en inbjudan. Annars kunde Han inte komma tillbaka…Där står Gud utanför och tittar in. Om Han ska få något att säga till om här på jorden igen är Han tvungen att göra en överenskommelse med en människa.”
Copeland 1985 (“God’s Covenants with Man II”, ljud-kassett, sidan 1)
Tillbaka

25 “Jag fick en chock när jag insåg vem som är Bibelns mest misslyckade person… Den mest misslyckade av alla är Gud…Faktum är ju att Han förlorade sin högste och mest smorde ängel; den förste man Han någonsin skapat; den första kvinna Han skapat; hela jorden i all dess prakt; och en tredjedel av änglarna – åtminstone…Det är kallar jag en rejäl förlust…Och orsaken till att ni inte betraktar Gud som misslyckad är att Han aldrig sagt att Han är det. Man är inte misslyckad förrän man själv säger det.”
Copeland 1988 (TBN: “Praise-a-Thon”, TV-program)
Tillbaka

GUDS KAMP FÖR RÄTTEN ATT KOMMA TILLBAKA

26 “Som jag sa, gav Adam bort den [jorden] till ormen, till djävulen. Konsekvensen av detta blev att han [Adam] sparkades ut ur lustgården; han drevs ut ur Edens lustgård. Därefter började han irra runt och hade väldiga problem från första dagen. Från den stunden var även Gud ute ur leken; Gud var förpassad ifrån jordesfären och hade därmed inga tillgångar kvar här. Ingenting alls. Det fanns ingenting Han kunde göra; inget i hela världen förmådde Han göra…

Gud hade bara en enda möjlighet att få komma tillbaka hit igen – Han måste få en inbjudan. Ha ha! Han måste bli inbjuden. Därför började Han se sig omkring, leta efter folk. Han fick syn på Noa och många andra. Människor som Han sedan gav olika instruktioner. Och de gjorde som Han sa till dem – på än det ena och än det andra sättet. Men så till sist nådde Han en punkt då den stora planen var redo att sättas igång. Gud fick syn på en man som hette Abram.”
Frederick K.C. Price 92 05 01 (TBN: “Ever Increasing Faith”, ljudkassett, program nr 11)
Tillbaka

27 “Efter Adams fall i lustgården måste Gud skaffa sig en inkörsport för att kunna återvända till jorden…Eftersom människan varit nyckelfigur i syndafallet, måste hon givetvis också vara nyckelfigur i frälsningen. Av den anledningen tog Gud kontakt med människan Abram. Gud iscensatte samma sak med Abram som Satan en gång gjort med Adam. Skillnaden var bara att Gud inte lurade sig på människan för att få vad Han ville ha – som Satan gjort. Gud gav helt enkelt Abram ett erbjudande, vilket denne godtog.”
Copeland 1987 (“Our Covenant with God”, s 212)
Tillbaka

28 “Så snart de [förbundsparterna] slutit [eg. “skurit” ] förbundet med varandra är de att betrakta som blodsbröder. De kallas från och med nu av omgivningen för blodsbröder…Gud och Abraham hade ingått förbund…Gud slöt [“skar”] ett förbund med Abraham.”
E.W. Kenyon (“The Blood Covenant”, s 14, 16. Boken utgiven 1969)
Tillbaka

29 “Genom detta [förbundet med Abraham] åstadkom Gud ett juridiskt giltigt tillträde till jorden, samtidigt som Abraham fick rätt att närma sig Gud… Förbundet med Abraham gav Gud laglig rätt att vara på jorden…Fram till denna stund var Gud, i viss mån, fortfarande utanför och blott en åskådare. Han behövde en rättsligt korrekt ingång till jorden i och genom en människa, för att sedan kunna komma hit och tillintetgöra djävulens gärningar. Denne löpte ju så att säga amok på jorden. Abraham blev Guds inkörsport till jordesfären.”
Charles Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 60-61)
Tillbaka

MÄNNISKANS GUDOMLIGGÖRARE BLIR TILL

30 “Så snart detta förbund upprättats började Gud att förlösa sitt Ord på jorden. Han målade inom sig bilden av en Förlossare, en man som kunde bli den fysiska manifestationen av Hans Ord på jorden.”
Copeland 1980 (“The Power of the Tongue”, s 9)
Tillbaka

31 “Innan Jesus föddes till världen, talade Gud ut sitt Ord. Om och om igen talade Han ut det. Hur många gånger tror ni Han sa att Messias skulle komma? Jo, detta profeterades ut under hundratals, kanske tusentals, år. Han bara fortsatte att upprepa: ‘ Han kommer, han kommer.’ De rådande förhållandena på jorden talade emot möjligheten att detta företag skulle lyckas, men trots det fortsatte Han att säga det, om och om igen. Gud lät sig inte styras av vad Han såg med sina ögon. Nej, Gud gav inte upp.”
Copeland 1980 (ibid., s 9-10)
Tillbaka

32 “Änglarna uttalade förbundsordet över henne [Maria]. Hon begrundade det i sitt hjärta, och så småningom förvandlades ordet till Säden. Guds Ande kretsade ovanför henne och bildade så den Säd, som var lika med det Ord ängeln talat till henne. Hon blev havande med – som Bibeln uttrycker det – något heligt [eg. “något. av helig Ande”]. Ordet blev bokstavligen till kött.”
Copeland 1985 (“The Abrahamic Covenant”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

33 “Bibeln förkunnar att profeterna talade ut Ordet utan att veta vad de sa.
Men efter fyra tusen år blev detta Ord till en människa, som kunde gå, tala och röra sig fritt på jorden. Det talade Ordet blev en mänsklig varelse. Det talade Ordet blev kött. Det talade Ordet fick ben, armar, ögon, hår – ja, en kropp. Och Han sa inte längre: ‘ Så säger Herren.’ Han sa istället: ‘ Jag säger er.’Det Ord som en gång uttalats genom profeters munnar vandrade nu omkring på Galiléens stränder.”
Benny Hinn 91 12 15 (TBN: “Benny Hinn”, TV-program)
Tillbaka

34 “Jesus ägde ett stort och vackert hus, stort nog att kunna ta emot gäster över natten. Låt mig visa hur Hans hus såg ut! Slå upp Johannesevangeliets första kapitel så ska ni få se Hans hus… Ja, du Guds barn, det där är ett hus som är stort nog att låta folk stanna över natten i. Där har ni Hans hus”
John Avanzini 91 01 20 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program.)
Tillbaka

35 “Jesus förfogade över stora summor pengar. Det förstår man av att Hans förvaltare var en tjuv. Kom inte och säg att en tjänst som lockar en kassör att stjäla rör sig med enbart några ören! Det krävdes stora pengar för att hålla igång den tjänsten, eftersom Judas hela tiden stal ur kassan.”
Avanzini 88 09 15 (TBN: “Praise the Lord”, TV-program)
Tillbaka

36 “Vi kan se utifrån Johannes 19 att Jesus bar märkeskläder. Ja, vad ska man annars kalla dem? ‘Märkeskläder’ – vilken hädelse! Nej, det är precis vad vi skulle kalla dem idag. Det Han hade på sig var inte direkt dussinvara från fabriken; det var inte kläder av typen ‘en storlek passar alla’. Nej, det här var skräddarsydda saker; kungar och rika handelsmän bar den sortens kläder.”
Avanzini 91 01 20 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program)
Tillbaka

37 “Bibeln lär oss att Han [Jesus] hade en förvaltare, och en kassa (‘penningpungen’, 1917 års övers.). En man var utsedd att ta hand om kassan; det var Judas Iskariot, den kanaljen, som stal ur penningpungen i tre och ett halvt års tid utan att någon märkte det. Vet ni varför? Det fanns nämligen så mycket pengar i den att ingen kunde hålla räkning på dem. Ingen märkte om det fattades något. Hade det funnits tre apelsiner i säcken och han stulit två av dem – kom då inte och säg att ingen skulle märkt att det saknades något!

Förresten, vad skulle Jesus med en penningförvaltare till om Han inte ägde någonting? En penningreserv har man för oförutsedda utgifter, inte för de dagliga behoven. Den är bara till för extrakostnader, att använda i särskilda situationer. Han måste alltså ha haft en hel del sparat, sådant som inte behövdes för de löpande utgifterna. Han bör rimligtvis ha ägt mer än det Han levde på.”
Price 90 11 23 (TBN: “Ever Increasing Faith”, TV-program)
Tillbaka

38 “Lägg märke till att när Jesus sa: ‘ …genom att fullborda det verk…’ [Johannes 17:4], vet vi att Han faktiskt inte fullbordat sitt verk. Jag vill få er att upptäcka här hur Han brukade sin tunga: Han talade ut slutresultatet. Han talade aldrig om det som var för handen. Han accepterade aldrig död och nederlag… Jesus talade här ut slutresultatet av sitt verk i sin bön till Fadern.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 258-59)
Tillbaka

39 “Jesus tog hjälp av fikonträdet för att visa att Han hade Guds typ av tro.
Och Han sa till lärjungarna – och till oss – ‘ Ni har den sortens tro’…Jesus sa att Han ägde Guds typ av tro och uppmuntrade sina lärjungar att utöva denna typ av tro. Han sa också att ‘ vem som helst’ kunde göra detta…Det är därför Jesus säger att ‘ Om någon säger…och därvid icke tvivlar i sitt hjärta…’ “.
Hagin 1988 (“Having Faith in Your Faith”, s 3)
Tillbaka

40 “Ni tror väl inte att apostlarna vandrade omkring utan pengar? Jag säger bara en sak: De hade pengar! Och jag vill bara tacka Gud för att jag övergav samfundstänkandet och gick på Hans linje istället. Annars hade jag nog svultit både mig själv och min familj till döds! Slå upp Apostlagärningarna 24. Jag menar – ni tror väl inte att det saknades pengar i Paulus liv?… Paulus hade i själva verket sådana tillgångar, att regeringsmedlemmar var beredda att sätta lagen ur spel, bara för att få gamle Paulus att muta dem.”
Avanzini 91 01 20 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program)
Tillbaka

JESUS BLIR DEMONISK OCH SEDAN FÖDD PÅ NYTT

41 “De korsfäste mig [Jesus] för att jag påstod mig vara Gud. Men jag påstod faktiskt aldrig att jag var Gud! Jag sa bara att jag vandrade med Honom [Fadern] och att Han bodde i mig.”
Copeland 1987 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”: “Take Time to Pray”, TV-program)
Tillbaka

42 “Jesus blev avlad utan synd. Hade en odödlig kropp. Hans kropp blev inte döden underlagd förrän Fadern lade vår syndanatur på Honom i den stund Han hängde på korset. I det ögonblick Han blev gjord till synd förvandlades Hans kropp och blev dödlig; först därefter kunde Han alltså dö. När detta hände blev Hans ande besatt av den andliga döden – alltså av Satans natur…Han var tvungen att bli ingjuten med dödens ande, fiendens egen natur. Jesus visste att stunden hade kommit och att Han skulle bli gjord till synd. Han måste ikläda sig och ta in i sig fiendens fasansfulla natur. Då skulle även Hans kropp bli döden underlagd, och Satan bli Hans herre…Han [Jesus] blev ju upphöjd såsom en orm upphöjs. Ormen är ju detsamma som Satan. Jesus visste att Han måste bli upplyft, förenad med fienden.”
E.W. Kenyon (“What Happened from the Cross to the Throne?”, s 20, 33, 44-45. Boken utgiven 1969)
Tillbaka

43 “Idag kommer jag att vara ledd av den helige Ande – är det okej för er?…Gud kom ner från himlen, blev människa, gjorde människan till en liten gud, för att sedan återvända till himlen såsom människa. Jag står inför de onda andarna i egenskap av Guds son. Förstår ni vad jag pratar om? Du säger kanske: ‘ Benny, är jag verkligen en liten gud?’ Ja, du är väl en Guds son, eller hur? Du är väl ett Guds barn, eller hur? Eller en Guds dotter? Är du någonting mera än detta? Sluta med ditt trams! Vad är du mer? ‘Jag är…’ – du säger att du är en del av Honom, inte sant? Är Han Gud? Är du Hans avkomma? Är du Hans barn? I så fall kan du inte vara [enbart] människa! Det går bara inte! Gud gav nämligen inte [evigt] liv åt kött, utan åt den nya skapelsen. Och den nya skapelsen är inte kött och blod, eftersom inget av kött och blod får ärva himmelriket. Hörde ni vad jag sa? En del av er hörde inte alls vad jag sa. Ni tänkte bara:
‘ Det där är ju hädelse!’ Nej, det är bara din virriga hjärna som säger så.”
Benny Hinn 1991 (“Our Position in Christ”: “No 2, The Word Made Flesh”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

44 “Samtidigt som du föddes på nytt blev Ordet kött i dig; och du blev ‘ ben av Hans ben och kött av Hans kött’. Kom inte och påstå att du har Jesus! Du är allt som Han var, som Han är och någonsin kommer att vara!…Hon [den nya människan] bekänner: ‘ Jag är som Han är.’ Det är precis vad hon säger. ‘Sådan Han är, sådana är också vi i denna världen.’ Jesus sa också: ‘ Gå i mitt ställe, istället för mig.’ Säg aldrig: ‘ Jag har.’ Säg: ‘ Jag är, jag är, jag är, jag är, jag är.’ Av samma anledning ska du heller aldrig säga att du är sjuk. Hur skulle en ny skapelse kunna vara sjuk? Nej, säg istället: ‘ Jag är helad!’ Säg inte att du är en syndare, för den nya skapelsen är inte någon syndare. Jag är Guds rättfärdighet i Kristus.”
Benny Hinn (ibid.)
Tillbaka

45 “Tror ni att straffet för våra synder bestod i döden på ett kors? Om det nu vore så, hade de två rövarna intill Jesus lika gärna kunnat betala priset. Nej, straffet innebar att [Jesus] gick rakt ner i helvetet [“hell”] och avtjänade en tid därnere skild från Gud… Satan och alla avgrundens demoner inbillade sig att de hade Honom fast. De kastade sitt nät över Honom och drog Honom ner mot helvetets innersta, för att Han på det sättet skulle avtjäna vårt straff.”
Frederick K.C. Price 1980 (“Ever Increasing Faith Messenger”, s 120)
Tillbaka

46 “Guds Son, den syndfrie, blev såsom en orm för att Han skulle ta in all ondska i sig… Om ni betänker vad som skedde när man förrättade syndoffer [dvs i GT] och samtidigt det faktum att Jesus blev gjord till en orm på korset, kommer det att förändra era liv…Jesus dog andligen – Han dog inte för någon egen synd! Han blev gjord till Ormen på korsets trä. Samma orm som ringlade på marken enligt Gamla Testamentets förebild.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 177, 166-67)
Tillbaka

47 “Fadern lämnade inte bara ut Honom åt Golgatas ångestfyllda död, utan lät också Hans rena ande genomgå den sataniska tortyr som var rättvisans eftermäle gentemot mänsklighetens samlade synd. När Jesus under tiden i tortyrkammaren var gjord till ‘ syndens själva väsen’, var Han helt i Satans våld… Kristus såsom identifierad med synden var som vilken förlorad syndare som helst – utlämnad åt djävulen och underjordens makter. Under den till synes oändliga tidsrymd som förflöt nere i jordens innersta hålor, kunde Satan göra precis vad han ville med Honom. Helvetet befann sig verkligen i ‘karnevalstämning’.”
Paul E. Billheimer 1975 (“Destined for the Throne”, s 84 -speciell utgåva för TBN 1988)
Tillbaka

48 “Om det hade funnits något stycke av helvetet som Jesus inte genomlidit, måste du själv göra det. Men, Gud vare tack! Jesus led allt, för dig! På den plats där de orättfärdiga döda förvaras, jublade Satan och alla demonerna över sitt byte. Underjordens alla skrymslen och vrår uppfylldes av glädje.’ Vi gjorde det! Vi tog Guds Son till fånga! Aldrig mer ska vi behöva räknas till de fördömdas skara! Jorden och allt vad därpå är tillhör oss! Den är vår för alltid! ‘ Fröjden i dödsriket hade aldrig varit större än den dagen. Men den skulle bli mycket kortvarig.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 143)
Tillbaka

49 “Satan kunde inte inse att Han [Jesus] befann sig där [i dödsriket] utan laglig motivering…Denne man hade aldrig syndat. Denne man hade aldrig brutit förbundet med Gud, och hade just därför fått Hans löfte om befrielse. Och Satan gick rakt i fällan. Han hade ju dragit ner Jesus i avgrunden i strid mot lagen. Han hamnade där fastän Han inte begått någon synd.”
Copeland 1990 (“What Happened from the Cross to the Throne?”, ljudkassett, sidan 2)
Tillbaka

50 “Medan Jesus befann sig i helvetets djup, under stora plågor, är det föga förvånande att djävulen och hans anhang ivrigt samlade sig för att beskåda denna tillintetgörelse av Guds Son. Men där nere, i helvetets katakomber, hördes plötsligt en röst från himlen säga: ‘ Släpp Honom fri! Han är där utan all rätt!’ Och hela underjorden stelnade av skräck.”
Capps 1982 (“Authority in Three Worlds”, s 143)
Tillbaka

51 “Han [Jesus] har genomlidit allt som går att genomlida. Det finns inget lidande att uppfylla efter det som Han gått igenom. Hans avtärda tillspillogivna lilla mask till ande befinner sig på botten av detta ställe [helvetet]. Och därmed tror djävulen att han tillintetgjort Honom.”
Copeland 91 04 21 (TBN: “Believer’s Voice of Victory”, TV-program)
Tillbaka

52 “Det levande Ordet från Gud sträckte sig ner i denna förstörelsens boning och laddade Jesu ande med uppståndelsekraft! Plötsligt började Hans förvridna och dödsslagna ande att fyllas ut igen och återvända till livet. Han fick en gestalt som djävulen aldrig tidigare skådat.”
Copeland 1991 (TBN: “Believer’s Voice of Victory” – “The Price of it All”, TV-program)
Tillbaka

53 “Han [Jesus] blev bokstavligen född på nytt inför djävulens ögon. Han började spänna sina andliga muskler…Jesus föddes på nytt – den förstfödde ifrån de döda, som Ordet benämner Honom. Han slog tillbaka djävulen på hans egen bakgård, och tog ifrån honom allt han ägde. Han ryckte både nycklarna och makten ifrån honom.”
Copeland (ibid.)
Tillbaka

MEN INTE NOG MED DETTA !

54 “Varje människa som blivit född på nytt är en inkarnation, och Jesus är ett mirakel. Den troende är inkarnerad i lika hög grad som Jesus från Nasaret.”
Hagin 1980 (“The Incarnation” – “The Word of Faith”, s 13-14)
Tillbaka

55 “Syftet med allt det här är att jag vill att ni ska fatta… att ni ska komma ut ur den vanföreställningen att Jesus och Hans lärjungar skulle varit fattiga… vilket sedan tillämpas detta på er – för att påpeka att ni, som Guds barn, ska vandra i Jesu fotspår. Bibeln säger att Han givit oss ett exempel för att vi sedan ska gå i Hans efterföljd. Det är precis därför jag kör en Rolls Royce – jag vandrar i Jesu fotspår.”
Price 90 12 09 (TBN: “Ever Increasing Faith”, TV-program)
Tillbaka

56 “När du säger: ‘ Jag är kristen’, säger du: ‘ Jag är en Messias’, på hebreiska. Jag är med andra ord en liten Messias som vandrar omkring på jorden. Det kan man kalla en chockartad uppenbarelse…Låt mig uttrycka det så här: ‘ Du är en liten gud som springer runt på jorden.”
Hinn 90 11 06 (TBN: “Praise-a-Thon”, TV-program)
Tillbaka

57 “När jag var nyfrälst var det ingen som upplyste mig om att jag över huvud taget kunde göra någonting. Man lärde mig att när jag bad skulle jag alltid lägga till: ‘ Låt Din vilja ske.’ Visst låter det ödmjukt! Ja, det gör det. Men även om det låter som ödmjukhet är det egentligen ren dumhet. Jag menar… ni förstår, vi förolämpar faktiskt Gud. Ja, vi förolämpar vår himmelske Fader. Vi gör det utan att inse det. Om ni nödvändigtvis måste säga: ‘ Om det är Din vilja’, eller ‘ Låt Din vilja ske’ – om ni måste uttrycka er så, kallar ni Gud för dåre eftersom det faktiskt är Han som uppmanat oss att be…Om Gud ändå kommer att ge mig vad Han vill att jag ska få, spelar det ju ingen roll vad jag ber om. Jag kommer i alla fall bara att få det Gud vill ge mig. Detta är en ren förolämpning mot Guds intelligens.”
Price 90 11 16 (TBN: “Ever Increasing Faith”, TV-program)
Tillbaka

58 “I egenskap av troende har du rätt att tala ut befallningar i Jesu namn.
Varje gång du står på Ordet befaller du Gud i viss mån, eftersom det är Hans Ord.”
Copeland 1987 (“Our Covenant with God, s 32)
Tillbaka

59 “.det råmaterial eller den substans Gud använde för att forma denna värld bestod i Hans tro och Hans Ord… När Han skapade världen föreställde Han sig först någonting inom sig själv. Han gjorde sig en föreställning, en vision, eller inre bild. Gud kastar inte bara ut saker i den fysiska verkligheten utan att först ha fött fram dem inom sig.”
Jerry Savelle (“Framing Your World with the Word of God, Part 2″, ljudkassett. Tillbaka

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se