FOX’S BOOK OF MARTYRS

INNEHÅLL

Gå till förord

Gå till kap 1: History of Christian Martyrs to the first general Persecutions Under Nero

Gå till kap 2: The ten primitive Persecutions

Gå till kap 3: Different Persecutions until the eleventh Century

Gå till kap 4: Papal Persecutions

Gå till kap 5: An Account of the Inquisition

Gå till kap 6: An Account of the Persecutions in Italy under the Papacy

Gå till kap 7: An Account of the Persecutions in the Valleys of Piedmont in the Seventeenth Century

Gå till kap 8: An Account of the Persecutions of John Wickliffe

Gå till kap 9: An Account of the Persecutions in Bohemia (Huss) under the Papacy

Gå till kap 10: An Account of the Life and Persecutions of Martin Luther

Gå till kap 11: General Persecutions in Germany

Gå till kap 12: An Account of the Persecutions in the Netherlands

Gå till kap 13: The Life and Story of the true Servant and Martyr of God, William Tyndale

Gå till kap 14: An Account of the Life of John Calvin

Gå till kap 15: An Account of the Persecutions in Great Britain and Ireland prior to the Reign of Queen Mary I

Gå till kap 16: An Account of the Persecutions in Scotland during the reign of King Henry XIII

Gå till kap 17: An Account of the Persecutions in England during the Reign of Queen Mary I

Gå till kap 18: An Account of the Life and Persecutions of John Bunyan

Glöm aldrig de riktlinjer som vi måste ha för att vår tro ska kunna tillägna sig det kristna hoppet:

Sola Scriptura — endast Skriften
Solus Christos — endast Kristus
Sola Gratia — endast nåd
Sola Fide — endast tro
Soli Deo Gloria — endast Gud tillhör äran

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se