Jehovas vittnen: Vilka är dom och vad lär dom?

Jehovas vittnen är mycket hängivna personer som tar sin kallelse på stort allvar, inte bara när det gäller dörr till dörr-verksamheten utan också i att samlas varje vecka till studier. Men vad är det egentligen de tror och strävar efter? Är dom helt enkelt en gren ibland andra kristna grenar eller är dom ute på farliga vägar?

Med detta häfte vill vi visa att Jehovas vittnen är en farlig sekt, men också att det finns en väg ut ur den. Vi vill ge läsaren förmågan att kunna reda ut det förvrängda sätt på vilket Jehovas vittnen tolka Skriften och sedan på ett effektivt sätt kunna vittna om den sanne Jesus och det sanna evangeliet.

Jag skall nu inrikta mig på några av de underliga och felaktiga läror som finns inom Jehovas vittnen. Först kommer jag att tala om vilka dessa är och sedan förklara hur det kommer sig att de kan tro på dessa felaktigheter. Längre fram i avsnittet, “Tala sanningen i kärlek” kommer jag att på ett systematiskt och Bibliskt sätt gå emot dessa felaktigheter.

Några av deras många falska läror

De tror att Herren Jesus Kristus egentligen är ärkeängeln Mikael. De ser ärkeängeln Mikael som en Gud som den allsmäktige Gud, Jehova har skapat.

De tror inte att den helige Ande varken är gudomlig eller personlig. De menar att den helige Ande bara är en kraft, ungefär som elektricitet.

De tror att Vakttornets organisation är Guds profet på jorden idag och att bara de kan uttyda Skriften korrekt. De menar att alla som förnekar Vakttornets undervisning kommer att förgås och att alla kristna kyrkor är hedniska och satans tjänare.

De menar att Jesus inte avrättades på ett kors utan på en upprätt rak påle, med händerna över huvudet och att en enda spik höll dem vid pålen.

De säger att blodtransfusion är av ondo och inte ens barnen tillåts detta.

Det är bara 144,000 som kommer att vara i himmelen och dessa är naturligtvis Jehovas vittnen.

Exempel på annan falsk undervisning inom Jehovas vittnen är att de förnekar att Jesus uppstod fysiskt. De säger att Jesu kropp avdunstade som gaser och att det bara var som ande han uppstod. Att lärjungarna och andra kunde se Honom så, menar dom berodde på att Jehova skapade en tillfällig kropp åt Jesus som var identisk med den äkta. Den hade även sår efter spikar och svärd.

Som alla andra sekter så förnekar dom den bibliska läran om Treenigheten. De säger även att det inte finns något helvete (liksom en del liberala “kristna” säger). De menar att när en som inte är ett Jehovas vittne dör så bara försvinner hans själ liksom hans kropp.

Deras frälsningslära förnekar Guds nåd till fördel för deras dörr till dörr verksamhet och den strikta lydnaden till deras sanna gud – Vakttornets organisation.

De insisterar också på att kalla Gud för Jehova och menar att böner kan inte bli besvarade om man inte kallat på Jehovas namn. Detta är ganska ironiskt då de har kommit till insikt om att namnet Yahweh är mer rätt.


YHWH

I det Gamla Testamentet uppenbarades Guds namn genom fyra konsonanter. Den svenska motsvarigheten blir YHWH. I hebreeiskan är Jehova utan mening. Efter att vi undersökt roten, substantiven och verben i namnet Yahweh så ser vi att det betyder Jag Är, den Jag Är och Jag kommer att vara och göra allt efter som jag själv vill. Ingen annan kan ge Gud direktiv eller order, Han ensam, den Treenige Guden är allsmäktig.

Judarna tycker det är bra när hedningar använder namnet Jehova. De anser nämligen att namnet Yaweh är för heligt för att använda och väljer att säga “Ha-Shem”, vilket betyder “Namnet”.

Det som är viktigt när det gäller detta är att Jesus som är den andra personen i Treenigheten och jämställd med Yaweh (vilket jag skall bevisa senare) kallar oss att vara HANS VITTNEN. De sanna troende i det Nya Testamentet började kallas för kristna i Antiokia. De började inte kallas för Jehovaiter eller Jehovas vittnen. Evangeliet är centrerat runt vad som hände med Herren Jesus Kristus och därför talade inte Petrus om Jehova eller det sanna namnet Yaweh i Apg 4:10, 11, utan han talade om Jesus. I vers 12 fortsätter han att säga:

“Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.”

Trots att Jesus var fullkomlig Gud så var Han även helt och fullt människa, en perfekt och syndfri människa och såsom detta var Han det enda offer för syndare som Gud kunde acceptera. (2 Kor 5:21).

Varför Jehovas vittnen tror som dom gör
Först och främst låt oss tänka på att inte lägga skulden på kött och blod, utan på själva källan, d v s djävulen som är lögnens fader (Joh 8:44). Djävulen använder människor till att predika falska evangelium med en annan Jesus (2 Kor 11:4). Ingen annan Jesus än den sanne har makt att frälsa. Paulus skriver till Timoteus i 1 Tim 4:1:

“Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.”

I Paulus andra brev till Timoteus skriver han i 2 Tim 4: 3, 4:

“Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen och i stället vända sig till fabler.”

Johannes skrev i 1 Joh 4: 1:

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.”

Jesus sade i Matt 24:11 att många falska profeter skall komma och förvilla många.

Vakttornets Bibel- och traktatsamfund – Vakttornets organisation (V.T.O)

Ett Jehovas vittne är en efterföljare av V.T.O Han accepterar bara deras tolkning av bibeln som den rätta.

De tror att V.T.O är Guds språkrör, Guds profet och talesman som är kanaliserad hit till jorden. Bara för att de har denna felaktiga tro så vördar de allt skrivet som publiceras i V.T.O två tidskrifter; Vakttornet och Vakna. De ser detta som gudomligt inspirerat och jämställt med Bibeln.

Jehovas vittnen ger sitt fulla stöd till V. T. O som i realiteten blir deras av- gud. V. T. O med sin lära, är herre över Jehovas vittnen istället för Herren Jesus Kristus. De är fångar under falsk påverkan.

Därför tror Jehovas vittnen det dom tror för att de är totalt underkastade V. T. O. De är fullständigt övertygade om att V. T. O aldrig kan ha fel och att de är de enda som har fått rätt förståelse för vad Bibeln säger. Detta gör V. T. O till deras Frälsare, Herre och Medlare och är det starka fäste över deras sinne som måste brytas ned (2 Kor 10:4-5).

V. T. O har sitt huvudkvarter i Brooklyn, New York. De är extremt rika. De äger 30 stora byggnader till ett värde av miljarder dollar! I deras byggnader finns stora fabriker där de producerar sin litteratur och sina tidskrifter. Under New Yorks trafikerade gator finns det ett nät av tunnlar som sammanlänkar deras olika byggnader.

Ifrån deras tryckpressar har den mest kultiska litteratur kommit, som någonsin tryckts. Deras falska profetior, villfarande tolkningar, falska Biblar – alla har de sitt ursprung härifrån. Denna underliga sekt är en kombination av lagiskhet och gnostisk uppenbarelse.

Kortfattad historik

Deras grundare och förste president var Charles Taze Russel. Han föddes år 1852 i Pennsylvania, USA.

Russel drogs till många olika grupper som alla var fascinerade av olika profetiska data, t ex sjundedags-adventisterna. Dessa grupper blev mycket populära, speciellt efter det att “dispensationalismen” dök upp under 1830-talet. Från denna tid började många grupper felaktigt förutsäga datum för vissa händelser, såsom den andra tillkommelsen, uppryckandet och Harmageddon. Hela denna företeelse med att förutsäga datum för vissa händelser är något vi allvarligt bör ifrågasätta. Herren Jesus själv förutsade Jerusalems förstöring, men han sade aldrig att det skulle ske år 70 e. Kr.

En av dessa datumställare som influerade Russel var en man vid namn William Miller. Han sade att Jesus Kristus skulle återkomma år 1844. När detta inte inträffade sade Russel att det skulle ske år 1874 och han förutsade sedan att Harmageddon skull ske år 1914.

År 1879 publicerade han en tidskrift vid namn “Sions vakttorn och härold för Kristi tillkommelse (Zions Watchtower and Herald of Christ Coming)”.

Här kommer några utmärkande datum ur Jehovas vittnens historia.

1881 V. T. O grundades inofficiellt

1884 V. T. O grundades

1899 Russel började göra upp en plan för att distribuera milliontals av vakttornets traktater. Många “kristna” lämnade sina kyrkor och blev anhängare.

1910 Jehovas vittnen säger att Bibeln inte är den slutliga auktoriteten för sanning och får inte läsas för sig själv.

1914 Inget Harmageddon eller slut på världen enligt Russels förutsägelse.

1916 Russel dör.

1917 Ny president blir Joseph Rutherford. En ny falsk profetia uttalas om att Gud ska förstöra alla kyrkor under år 1918.

1922 En falsk profetia uttalas om att Abraham, Isak och Jakob ska återuppstå och komma tillbaka till jorden.

1927 Det byggs en fabrik i New York för att trycka och publicera Vakttornet.

1931 Man förbannar vaccinationer och säger att de aldrig har förhindrat smittkoppor!! Man kallar vaccinationer “en stor ondska”. Det är också första gången som namnet Jehovas vittnen börjar användas av V. T. O.

1935 V. T. O säger nu att bara 144,000 Jehovas vittnen kommer till himmelen. Andra Jehovas vittnen, kallade den stora massan, ska leva kvar på jorden efter att de överlevt Harmageddon.

1941 Profetia om att Harmageddon ska ske inom bara några månader.

1942 Rutherford dör och Nathan Knorr blir president.

1944 Man förbjuder blodtransfusion.

1950 New World Translation (N. W . T.) är Jehovas vittnens egen Bibel. Den publiceras i en liten upplaga.

1961 N. W. T. ges ut.

1966 Harmageddon förutsägs till år 1975.

1967 Man förbjuder organtransplantation.

1968 V. T. O fördömer ironiskt nog andra som förutsagt falska datum för någon händelse.

1975 Harmageddon sker inte.

1977 Knorr dör och Fred Franz blir den fjärde presidenten.

1980 Organtransplantation blir nu en personlig sak att ta ställning till.

1988 Profetia om världens slut år 1989.

1992 Med stora bokstäver stod det på framsidan av februarinumret år 1992 av Vakttornets tidning – SE UPP FÖR FALSKA PROFETER.

Vi ska nu titta närmare på de felaktigheter jag nämnde om tidigare. Vi tar itu med dem en och en och gör en noggrann biblisk analys av dem. Men först vill jag återigen påminna om att vi måste gå varligt fram med ett Jehovas vittne.

De Jehovas vittnen som kommer till din dörr behöver få höra evangelium som alla andra. Tack gode Gud för kristna som har bjudit in Jehovas vittnen. I 1 Kor 3:5-6 kan vi se att en har planterat ett frö i ett Jehovas vittne, sedan blir detta Jehovas vittne inbjudet av någon annan kristen som vattnade fröet, från detta ger Gud växten och på så sätt har Jehovas vittnen kommit till Kristus.

Jehovas vittnen tror att dom är ensamma om att lyda Skriften när det gäller att gå ut i hela världen med “evangelium”, genom sitt dörr till dörr arbete. Om du har evangeliserat på detta sätt kan det vara bra att säga det till ett Jehovas vittne, för det bygger en bro till dem. Jag har kommit fram till att dom tror att det bara är mormonerna som arbetar på detta sätt och Jehovas vittnen ser mormonerna som det de är, en sekt. Det minsta du kan göra är att ge ditt eget vittnesbörd till dem, det är mycket värdefullt. Jehovas vittnen har ju en avgud, Vakttornets organisation, dom vet ingenting om Jesus Kristus som frälsare.

Det är också bra att veta att Jehovas vittnen vet mer om Vakttornets lära än om Bibelns lära. Enda orsaken till deras bibelstudier är att de ska bli bättre vittnen. Därför fokuserar dom sig på speciella verser som dom använder när dom vittnar, för att ge stöd åt sina underliga läror. Se därför upp med detta. Dom är skickliga och har förberedda svar på de flesta frågor som de brukar få både av muslimer, mormoner och även pånyttfödda kristna.

En varning

De har ett sken av gudsfruktan men saknar dess verkliga kraft (2 Tim 3:5). Du måste alltså vara utrustad och på alerten när du ska ha med dem att göra, annars är det bäst att du bara ger dom ditt personliga vittnesbörd vid dörren och sedan lämnar dem med det.

Låt inte heller dom manipulera dig genom att byta ämne eller vers som du pratar om. Håll kvar deras uppmärksamhet enbart på det du talar om. Dom är mycket bra på att se lugna ut när de i verkligheten är ställda. Dom är tränade till att uppträda på det sättet. Kom också ihåg att dom är tränade på att svara på frågor. Så börja inte att förklara för dem varför de har fel och är fångade i en sekt. De kommer bara att tro att du är använd av satan.

Du måste få ett Jehovas vittne att börja tvivla, så använd frågor för att komma dit du vill, t ex: “Skulle du kunna säga mig varför Jehovas vittnen tror att Jesus är en skapad Gud när Bibeln kallar Honom allsmäktig?” Fortsätt sedan med det som utgångspunkt och låt inte dem hoppa genom hela Bibeln för att referera till Jesus i sitt mänskliga tillstånd, t ex att Han blödde och åt.

Jehovas vittnen menar att Jesus är en skapad Gud som är ärkeängeln Mikael.

När vi är inne på detta ämne så gå inte rakt på sak med att bevisa Treenigheten. Bevisa hellre att Jesus är fullständig människa och fullständig Gud och sedan att den helige Ande inte bara är en kraft, och där har du hela Treenigheten utan att nämna namnet!

Innan jag går vidare vill jag rekommendera ett häfte ifrån Sola Scriptura som heter “Låt inte lura er”. Den lyfter fram Kristi gudomlighet utifrån en annan vinkel. Ja, vi har många ställen att gå till för att utveckla ämnet om Kristi gudom av vilka jag har valt ut ett par stycken. Vi kan börja med att slå upp och läsa Mika 5:2 vilken är en profetia om Messias tillkommelse:

“Men du, Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.”

Jehovas vittnen undervisar om att Jesus är en skapad Gud och inte den allsmäktige evige Gud. Men här i Mika kan vi läsa att Messias som skulle komma utifrån Betlehem har existerat sedan forntidens dagar (eng. everlasting), alltså före sin födelse. Mika slutade inte med att säga att Messias härkomst var ifrån förgångna åldrar vilket kan ge utrymme för att han kan vara skapad, nej han tillägger att Han var till ifrån forntidens dagar ( everlasting), vilket betyder ifrån evighet. Jesus är, som vi kan se här lika evig som Fadern och jämställd med Fadern.

Jehovas vittnen lär att Jehova är en allsmäktig Gud och att Jesus är en mäktig Gud. Men Mika visar oss att Jesus omöjligt kan vara skapad eftersom Han är evig!!! Om vi läser i Uppenbarelseboken 1:7-8 så ser vi att Jesus här kallas den Allsmäktige. Om vi sedan sammanfattar Jehovas vittnens trossystem så ser vi att där finns två olika Gudar i himmelen, en allsmäktig och en mäktig.

Läs nu Jesaja 44:6, 8. I andra halvan av v.8 kan vi läsa detta: “Finnes väl någon Gud förutom mig? Nej, ingen annan klippa finnes, jag vet av ingen.”

Vi kan se detta på många håll. Läs till exempel Upp 22:3 där det står att Jesus och Fadern delar tron i himmelen. Du kan också gå till kap. 5:11, 12 där vi kan läsa om hur änglarna i himmelen prisar och lovar Jesus och i v. 13 ser vi att Fadern och Sonen mottar samma tillbedjan. I samband med detta kan vi läsa i 2 Mos 34:14 att man endast får tillbedja Gud och ingen annan.

Uppenbarelseboken 1: 17-18 talar om att Jesus är den förste och den siste, Han var död men lever. Jehovas vittnen skulle säga att den förste och den siste är Fadern-Jehova. Fråga när Fadern-Jehova då dog?

Du kan gå olika vägar för att bevisa Kristi gudom. Men låt aldrig ett Jehovas vittne gå ifrån den vers du håller på med och börja citera något oklart eller som jag sade tidigare, något om Kristus såsom människa (att Han törstade eller blev trött).

Det är viktigt att vara rak gentemot dem men inte otrevlig. Dom är ju vana vid att få dörren i ansiktet av människor. Dom ser detta och annan förföljelse av dem, (t ex att man i Dalarna 1998 brände ned deras Rikets Sal), som förföljelse för Jehovas skull och detta gör att de ännu mer tror att dom har rätt.

Ett annat bra ställe att gå till är Johannes kapitel 20. Där läser vi att lärjungarna kom tillsammans bakom stängda dörrar av rädsla för judarna (v.19). Då kom Jesus och stod mitt ibland dem, Han visade sina sår och lärjungarna gladdes. Vi läser i v. 24 att Thomas inte var med dem när Jesus kom. I vers 26 läser vi att Jesus kom igen till dem och då var Thomas med dem. Jesus bad Thomas att känna på Hans sårmärkta händer och i Hans sida så att han inte skulle ha otro utan tro. I v. 28 svara Thomas, min Herre och min Gud.

I nästa vers säger Jesus dessa utmärkande ord: “Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.”

Vad uppmanas de, som inte har sett, att tro? Jo, att Jesus kroppsligen har uppstått. Då Thomas i v. 28 säger “min Herre och min Gud” blir han inte tillrättavisad av Jesus. Se även Matt 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 28:9 angående andra som tillbad Jesus som Gud.

Jehovas vittnen har i sin Bibel ändrat ordet tillbedja till andra ord såsom hylla och ära. I grekiskan är det ordet “Proskuneo” som används. Varje gång de används för Fadern så har de gjort rätt översättning för tillbedjan.

Jehovas vittnen har sin förutfattade förklaring till Thomas bekännelse, nämligen att Thomas talade till Jehova i himmelen och inte till Jesus när han rörde vid hans sår. Men gå nu tillbaka till vers 28 så ser du att Thomas svarade och sade till honom-Jesus.

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

Ingenstans i hela Bibeln finner vi att Mikael kallas för Jesus eller att Jesus kallas för Mikael. Jesus har mängder av namn i Bibeln och bara för att nämna några så är det bl a:

Världens ljus: Joh 9:5
JAG ÄR: Joh 8:58
Livets vatten: Joh 7:37
Den förste och den siste: Upp 22:13
Skapare: Hebr 1:10-12
Frälsaren: Apg 4:12
Konungarnas Konung och Herrarnas Herre: Upp 19:16

När vi läser i Kol 1:16-17 så ser vi att det står att Jesus är skaparen av allt, synligt såväl som osynligt, att Han är till före allting, vilket betyder att Han har en evig existens innan han skapade allt.

Änglar är huvudsakligen osynliga förutom när Gud i sin allsmäktiga vilja gör dem synliga inför människor för sina speciella ändamål. Vi kan läsa att Jesus är skaparen av allt osynligt vilket inkluderar änglar.

Varje gång ett Jehovas vittne citerar en vers för dig, läs då verser som står innan och kommer efter (sammanhanget). Låt inte ett Jehovas vittne ta en vers ur sitt sammanhang! Jehovas vittnen citerar nämligen även ifrån Kolosserbrevets första kapitel. De tar vers 15 där det står att Jesus är förstfödd och tolkar det som att Jesus därför omöjligt kan vara evig. Då kan du visa dem de kommande två verserna.

Hur kommer det sig alltså att Jehovas vittnen kallar Jesus för ärkeängeln Mikael? Ta med Jehovas vittnet till Hebreerbrevets första kapitel. Till en börja med kan vi se hur vers 6 talar om för oss att alla änglar tillbeder Honom, vilket måste inkludera även ärkeänglarna. Dom tillhör ju änglaskaran även om de är chefsänglar.

Vi ser vidare att det är en definitiv skillnad mellan Guds Son och änglarna. I vers 7 ser vi vad Fadern säger om änglarna: “Och medan han om änglarna säger: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.”

Vidare i vers 8 kallar Han Sonen för Gud och jämställer Honom alltså med sig själv: “Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira”.

Håll fast vid det du håller på med och låt inte Jehovas vittnet avleda dig in i något annat. Dom är tränade till att skapa förvirring genom att använda verser som inte betyder något i sammanhanget. De gör någon underlig tolkning av den så att den kan sammanlänkas med någon annan vers som de har gjort likadant med och på så sätt skapat en falsk lära.

De är verkligen uppriktiga, men på helt fel väg. Se dom som indoktrinerade och farliga men också som uppriktiga människor som är förlorade och i behov av att få höra Sanningen.

Herrens ängel

Innan Jesus kom ned ifrån himmelen (Joh 6:33, 8:58) för att inkarneras i jungfrun och födas i Betlehem som det blivit profeterat, har vi redan sett att Han existerat i evighet (Mika 5:2; Joh 17:5). Han blev fullständig Gudamänniska för evigt och tog på sig rollen som Frälsare.

Uppenbarade sig Jesus före sin födelse någon gång på jorden, i en tillfällig kropp liksom änglarna? Om det var så, kallades Han då för Herrens Ängel? Om Han kallades så, gör det Honom fortfarande till en ängel?

Ordet ängel är ju på hebreiska malach, vilket betyder budbärare. Profeten Malakis namn översätts med “min budbärare”, men han var ju ingen ängel i bokstavlig mening!! I Uppenbarelseboken ser vi ordet användas i 3:1: “Och skriv till Sardes församlings ängel ”

Det står likadant om alla de sju församlingar som är nämnda i Uppenbarelseboken. Var det så att Johannes skrev till bokstavliga änglar? Självklart inte. Han skrev till församlingsledare. Ordet ängel används eftersom församlingsledarna skulle vara som budbärare ifrån Gud till sina församlingar. Och som ängel eller pastor skulle de försvara sin flock för odjur. Alltså kan, liksom i Uppenbarelseboken och i Malaki ordet ängel betyda Guds budbärare.

I det Gamla Testamentet kan vi på många ställen läsa något underbart. Vi kan läsa om en person som kallas Herrens ängel. Denna person kallas också YAHWEH, men är på samma gång åtskild ifrån YAHWEH. Judarna har ett problem med detta eftersom de vet att Gud, Herrens ängel och Shekinah härligheten är skilda ifrån varandra, trots att alla är YAHWEH!! Den ängel som också kallas YAHWEH, är den som talade till Abraham, vilket du kan läsa om i hela 1 Mos 18 och de första verserna i 1 Mosebok 19, det ser vi klart.

Herren var tvungen att kläda sig i kött annars var Han för helig att se på. Han har alltid varit medlare mellan människa och Gud. Jesus själv säger att ingen utom Han har sett eller hört Gud. Ändå talade Gud till Mose, Gideon, Abraham, Hagar, Joshua och Manoa. Men det var alltså inte Fadern utan det var Sonen som var en medlare, Han som också är YAHWEH, det Eviga Ordet som sade i Joh 5:23 att alla människor skall ära Honom på samma sätt som de ärar Fadern.

Eftersom dessa sanningar inte alltid har varit klara eller bara till hälften förstådda så har det givit upphov till villoläror såsom arianism och sabellianism. De etablerade sig under de första femhundra åren av kyrkans historia. De är återigen här men under andra namn – Jehovas vittnen och Oneness pentecostalism.

Om vi nu sammanfattar detta så kan vi säga att Jesus uppenbarade sig som Herrens ängel, men att Han inte är en ängel eftersom Herrens ängel också är Herren, och tillbads som det.

Är den helige Ande en opersonlig kraft?

I Jehovas vittnens bibel (NTW) skriver man den helige Ande med små initialer, detta för att få honom att inte framstå som en person. De tror att Han är en slags kraft som Jehova använder, på samma sätt som människan använder elektricitet. De tror inte att den helige Ande var skapad, utan att Han alltid varit med Jehova. De tror att Jehova hämtar energi av den helige Ande när Han skapar. Skriften ger på intet sätt något stöd åt en sådan villolära. Detta är Vakttornets tolkning, och Jehovas vittnen är så indoktrinerade att de tror att V T O har rätt.

Enda sättet att hjälpa dem på, är att få dem att se vad som verkligen står i Skriften. Kritisera inte V T O för det gör dem bara hårdare, och får dem att tro att satan använder dig för att attackera “Guds tillsatta profet”. Det du ska göra är att få dem att läsa Skriften och tala om för dem vad Guds ofelbara Ord säger. Det minsta som kommer att ske är att Jehovas vittnet börjar tänka själv istället för att bara acceptera att V T O är ofelbart. Om du en gång har kunnat plantera in ett tvivlets säd i dem, kan det få dem att börja ifrågasätta.

De gillar inte att andra predikar för dem eller talar om för dem att de har fel och är fångade i en sekt. Du måste därför vittna på ett sätt som gör att de börjar tvivla och tänka självständigt. Om vi försöker göra det så enkelt som möjligt så kan vi börja med att läsa Joh 16. Detta tror jag är en bra start för att gå emot deras falska påståenden om den helige Ande, att Han inte är Gud eller personlig utan bara en kraft. Här kan vi läsa att den helige Ande talar och hör vilket är kvaliteter som tillhör en person.

Bibeln uppenbarar också andra saker som den helige Ande är inblandad i. I Apg 5 ser vi att vi kan ljuga för Honom och Ef 4:30 varnar oss för att bedröva den helige Ande. Jesus varnade fariseerna för den oförlåtliga synden att häda den helige Ande. Dessa händelser visar oss att den helige Ande inte bara är en person utan även Gudomlig, eftersom det bara är Gud man kan häda.

Det kan nu hända att de kontrar med citat ifrån Titus 2:5 och startar en bibelliknande tennismatch som de är tränade till. I Titus kan vi läsa att även Guds Ord kan hädas. Då får du helt enkelt visa dem att om man hädar Guds Ord så hädar man Gud (det är just detta som Jehovas vittnens bibel har gjort. Vi ska titta på det senare). I Joh 14:16 kallas den helige Ande för en annan Hjälpare och eftersom Jesus var hjälparen och Han är personlig, så är det logiskt att denna andra Hjälpare också är personlig.

Är Vakttornets organisation Guds sanna profet här på jorden?

Till att börja med så har Vakttornets organisation en historia bakom sig av mycket allvarligt falska profetior, som vi kunde se i den historiska genomgången i kap 3. 5 Mos 18:20-22 gör det mycket klart att falska profetior ges bara av falska profeter! Sanningen är den att Jehovas vittnen varken följer eller tillbeder Herren utan de följer och tillbeder en människogjord avgud som kallas för Vakttornets organisation, och den håller deras sinnen i ett järngrepp.

Vakttornets organisation framhåller detta i Vakttornets tidning ifrån 1 maj 1957: “Om vi vill vandra i sanningens ljus så måste vi inte bara kännas vid Jehova Gud som vår Fader utan även Hans organisation som vår Moder. Idag kräver Gud ära och respekt ifrån sina barn. Detta gäller inte bara gentemot den levande Gud, utan även gentemot Hans hustru – Organisationen också.”

Det är p g a detta som Jehovas vittnen så lätt sväljer den tolkning som Vakttornets organisation gjort, och även tror att deras tidskrifter “Vakna” och “Vakttornet” är gudomligt inspirerade.

Deras sinnen är indoktrinerade av Vakttornets organisation som är deras avgud. Den är liksom fariseerna en blind ledare för blinda. Om V T O skulle säga till dem att solen ligger 100 millioner engelska miles ifrån jorden istället för 93 så skulle de acceptera detta utan att ifrågasätta.

Den nya världens översättning N W T ( Jehovas vittnens bibel )

Vakttornets organisation har alltid kämpat med stora problem. Det beror på att deras lära aldrig har funnit stöd i den enda standard för sanning som vi har, nämligen Guds Ord i Bibeln.

Varje gång ett Jehovas vittne blev konfronterat med en kärleksfull kristen, var det frustrerande för Jehovas vittnet att tala om sin underliga lära. Det var alltid lätt för den kristne att visa Jehovas vittnet att det han sa stred emot vad han kunde läsa vitt på svart i Guds Ord. Så V T O satte igång med att göra en egen bibel där de förändrade sanningen i Guds ord till en annan bibel, så att deras falska lära skulle se mera riktig ut.

En av de lögner de producerade i sin “bibel” var att avkläda Herren Jesus Kristus Sin gudomlighet och på så vis göra Honom till en skapad varelse. Det är bara satan som kan vara roten till en sådan ondska och oärlighet. Alla ärliga översättningar av Guds Ord som gjorts, är gjorda av lärda människor som varit experter i hebreeiska, arameiska och grekiska. Dessa är de originalspråk som Bibeln skrevs på. Dessa lärda män gick noga igenom Bibeln i sitt originalutförande och ville utan fördomar kunna visa upp Guds Ord på ett modernt språk.

Detta gjordes inte med Jehovas vittnens “Nya världens översättning”. Faktum är att resultatet inte är en översättning och är alltså inte Guds Ord eller en riktig Bibel. Den är en vanhedrande röra av människogjorda sekteristiska påbud, vilka är en direkt attack emot Herren Jesus Kristus och sann biblisk och historisk kristendom.

Ett före detta Jehovas vittne som en gång var en medlem av de styrande inom Jehovas vittnen har förklarat i sin bok “Samvetskris” på sidan 50 att Den nya världens översättning skapades av fyra män, dåvarande president Nathan Knorr och tre andra. Av dessa var det bara en som kunde lite grekiska (två års studier vid Cincinatti universitet) och var självlärd i hebreiska. Denna bok av Raymond Franz kan man få tag i genom C K I förlaget, Box 298, 401 23 GÖTEBORG.

Låt oss titta lite närmare på “Nya världens översättning”

Vi börjar med Johannes 1:1

I Denna vers förekommer ett av de allvarligaste översättningsmisstag som gjorts i Den nya världens översättning. Titta på skillnaden och lägg märke till hur Gud har förändrats till en gud med litet “g”.

Skriften: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

Den nya världens översättning (sista raden): ” och Ordet var en gud.”

Denna översättning har lärda i grekiskan alltid tagit avstånd ifrån utan förbehåll, både de som är kristna och de som är ateister. Denna felaktiga översättning blev först antagen av en ockultist som hette Johannes Greber. Han var ett spiritistiskt medium, och Jehovas vittnen som ju var influerade av Grebers skrifter ändrade Joh 1:1 på samma sätt.

Greber var en romersk katolsk präst och levde i Tyskland. År 1923 hade han en serie av mystiska upplevelser efter att han öppnat upp sig för spiritism. Han hade ett flertal ande-guider (onda andar som är kanaler för information till människor). Dessa ande-guider talade om för Greber att många av dessa koncept han hade när det gällde kristendom var felaktiga. Till exempel sade de till Greber att Joh 20:28 var fel, och istället för att Thomas sade till Jesus: “Min Herre och min Gud” så sade han istället; Min Herre och min Mästare. Greber skrev alltså ett förändrat Nya Testamente med hjälp av dessa ande-guider, vilka han kallade för Guds helige Ande! Han översatte Joh 1:1 på precis samma sätt som Jehovas vittnen kom att göra många år senare.

Nu tar Jehovas vittnen avstånd ifrån all form av spiritism och att ha med den ockulta världen att göra. Många år efter att de publicerat sin Nya världens översättning (1961) uppmuntrades Jehovas vittnen att kolla upp Grebers nya testamente eftersom den stöder deras. I Jehovas vittnens böcker “Hjälp till att förstå Bibeln” och “Han som är Ordet, enligt Johannes” citerar man Greber. Det kan vara bra att fråga ett Jehovas vittne hur Vakttornet kan citera någon som är involverad i spiritism. Greber skrev också boken “Att kommunicera med den andliga världen”. Under påverkan av demoner skrev Greber många saker som Jehovas vittnen inkluderar i sin tro, t ex: “I Treenigheten finns inte den förening som ni kristna undervisar om, det är bara Fadern som är Gud.”

Lite grundläggande gammaltestamentlig hebreiska

5 Mos 6:4: “Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är EN”

I hebreeiskan så läser man det så här: “Adonai Eloheinu Adonai ECHAD.”

ECHAD betyder EN i plural och samhörighet. Samma ord används för man och kvinna som blir ett i 1 Mos 2:24.

Ordet för absolut ensamhet i hebreeiskan är YACHID. Adonai betyder Herre, men det används istället för det heliga namnet för Gud, YAHWEH. Judarna anser namnet YAHWEH vara för heligt för att använda och de är faktiskt ganska roade av att se både kristna och Jehovas vittnen använda det meningslösa namnet Jehova.

ELOHEINU betyder vår Gud. Ordet för Gud i hebreiskan är ELOHIM vilket är ett pluralistiskt ord, men det antyder inte att det finns flera olika Gudar. Det betyder att den ende Guden är fler i en.

Den rätta översättningen av 5 Mos 6:4 borde alltså se ut så här: “Hör Israel! Herren (YAHWEH), vår Gud (ELOHIM= plural), är förenad till EN.” Betoningen görs på en enhet i pluralform.

I Ps 133 talas det om att bröder bo endräktigt tillsammans. Det hebreiska ordet för endräkt och tillsammans som används här är YACHID och ECHAD, vilka betyder flera olika som är tillsammans.

Något litet om mycket grundläggande nytestamentlig grekiska

När vi läser Joh 1:1 så ser vi att ordet Gud uppträder två gånger. I grekiskan så kan vi se att orden som använts gör skillnad på personer, men att de är samma till sitt väsen. Första gången Gud används i vers 1 föregås det av en bestämd artikel vilken är “ton” (ton theon).

“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud (ton theon). Detta pekar på Gud Faderns individuella identitet. Andra gången Gud används i vers 1 så är det utan bestämd artikel:

“och Ordet var Gud (theos)”.

Detta visar oss klart att Ordet är Gud. Det är åtskilt, men inte olika, bara åtskilt men med samma substans som Fadern. Vad vi alltså ser är att Gud är pluralistisk, men EN. Det är inte plural av många olika gudar.

Dog Jesus på ett kors eller på en påle?

Vakttornets organisation har tagit bort korset som finns i den sanna Bibeln, och ersatt det med en tortyrpåle i sin falska bibel. Varför har de nu gjort detta? De ville avskilja sig själva ifrån kyrkorna eftersom de ser dem som satans tjänare. De säger att Jesus blev avrättad på en vertikal påle och att Hans händer hölls ihop över Hans huvud med en spik igenom. Fråga dem hövligt om de inte kan citera Joh 20:25 där det står:

“Då nu de andra lärjungarna sade till honom, att de hade sett Herren, svarade han dem: Om jag icke ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida, så kan jag icke tro det.”

Fråga dem sedan om det står spiken eller om det står spikarna? Det står spikarna, vilket bevisar att Jesu händer blev uppspikade var för sig på korsträet.

Är blodtransfusion något ont?
Bibeln säger absolut ingenting angående blodtransfusion, men ändå deklarerade Vakttornets organisation år 1944 att blodtransfusion är något ont, och de befallde alla Jehovas vittnen att ta avstånd ifrån sådant. Ledsamt nog så var Vakttornets organisation det enda onda i detta. Tragiskt nog har de orsakat en för tidig död för många Jehovas vittnen, p g a sitt förvridna resonemang. Vakttornets organisation har kommit fram till detta genom att missbruka och misstolka ett antal bibelverser. Innan man undersöker dessa närmare kan det vara bra att fråga Jehovas vittnet hur det kunde tro för en tid, att de även skulle ta avstånd ifrån organtransplantation och vaccinationer? Fråga om det beror på att Gud ändrar sig eller ? Fråga hur de kan neka sina barn blodtransfusion enbart på grund av vad Vakttornets organisation har sagt. V T O som ändrar sig fram och tillbaka när det gäller det mesta.

En av de verser Jehovas vittnen använder är 3 Mos 3:17: “Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte, var I än ären bosatta: intet fett och intet blod skolen I förtära.”

Först och främst var ju detta ett av många judiska lagar till Israels folk under det Gamla Förbundet. Den som vill underordna sig något judiskt direktiv eller någon judisk lag för Guds skull nu efter att Kristus kommit, han förnekar Kristus och nåden i evangelium. Genom att göra så sätter de sig i en fullständigt omöjlig situation, eftersom den som vill fullfölja lagen måste lyda alla buden perfekt.

För det andra, om vi går tillbaka till versen så står det att man inte ska äta varken fett eller blod. Fråga Jehovas vittnet om de äter en absolut fettfri kost?

För det tredje om man ser versen i sitt sammanhang så handlar den om när man äter offergåvor. Självklart så blev inte judarna tillsagda att offra människor för att äta, det var ett hedniskt koncept. I samband med detta så citerar de också andra verser ifrån 3 Mosebok, kap 17:10, 11, 14. Men det är bara att läsa de två verserna 12, 13 för att man ska se villfarelsen. De citerar också ifrån 3 Mos 7:27 men återigen så handlar detta om djurblod som inte skulle ätas och inte om blodtransfusion. Jehovas vittnen kallar blodtransfusion för en form av kannibalism. När det gäller blodtransfusion så är det ju ingen som blir offrad och uppäten och detta gör Jehovas vittnens tro helt absurd.

I Joh 15:13 säger Jesus: “Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.”

Om en människa nu kan ge sitt liv för någon, varför skulle han inte kunna ge sitt blod? Blodtransfusion är inte ont. Det är ingen kannibalisk handling. Ingen blir dödad. Det enda som är ont med detta, är Vakttornets falska lagiska tolkning.

Kommer bara 144,000 till himmelen?

De säger att det är 144,000 som har en speciell smörjelse, “den lilla flocken”. Det är dessa som kommer till himmelen medan alla de andra fåren, “den stora massan”, kommer att stanna kvar på jorden. Jehovas vittnen säger också att den lilla flocken, de smorda, de 144,000 består av människor ifrån tiden mellan pingst och år 1935. Efter detta kan ingen komma in i himmelen, utan är en del av “den stora massan”.

Denna förvrängda tankegång stämmer inte eftersom de gammal- testamentliga trogna gick in i himmelen. Detta stämmer inte heller överens med Matt 8:11 eller denna vers ifrån Luk 13:28: “Där skall bliva gråt och tandagnisslan, när I fån se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finnen eder själva utkastade.”

Innan vi tittar närmare på de 144,000 i den lilla flocken-teorin så vill jag visa på felet i teorin om “de andra fåren”. De andra fåren eller den stora massan som Jehovas vittnen säger, är en feltolkning av Joh 10:16 där Jesus säger:

“Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde.”

Det är ju uppenbart att Jesus här med “andra får” menar hedningarna i den icke-judiska världen. I Joh 10 talar Jesus till judarna, d v s fåren i det bokstavliga Israel. Genom korset kom andra får – hedningarna, in i detta enda fårahus, “Guds Israel” (se Gal 6:16).

Var kommer då idén om de 144,000 ifrån? Svaret får vi i Upp 7:4 och 14:1-4. När vi läser dessa verser ser vi de 144,000. Alla är judar, män och jungfrur och de består av 12,000 ifrån var och en av Israels 12 stammar. Jag har inga problem med att tolka betydelsen av de flesta symboler i Uppenbarelseboken. Jehovas vittnen däremot säger att numret 144,000 har bokstavlig betydelse medan resten, de 12 stammarna och 12,000 ifrån var och en av dem är symbolik. Det går inte att tolka Skriften på detta inkonsekventa sätt. Det måste vara antingen eller!

Det går ju inte heller att finna någonstans i Skriften deras årtal 1935. Detta är både sekteristiskt och gnostiskt då det kommer ifrån en uppenbarelse som deras andra president, Rutherford fick mottaga ifrån Jehova! Det intressanta är att om vi läser hela kapitel 7 i Uppenbarelseboken så finner vi raka motsatsen till vad Jehovas vittnen påstår. De säger att den stora massan är de som ska bo på jorden. I vers 15 så ser vi att den stora massan är de som står inför Guds tron i HIMMELEN. Uppenbarelseboken 19:1 stöder detta också. Om de fortsätter att argumentera är det enda jag kan föreslå dig, att artigt be dem att läsa sanningen i det gudomligt inspirerade Guds Ord, och tro endast detta.

Vi kan också läsa i Upp 7:1-4 att de 144,000 inte är placerade i himmelen, utan beskyddade ifrån Guds vrede på jorden. Som stöd för sin teori citerar Vakttornets organisation Ps 37:29 och säger att de rättfärdiga skall besitta jorden. En del Biblar har mycket riktigt översatt “jorden” med “land” och om vi då läser hela kapitlet i sitt sammanhang, blir det klart att författaren kung David, skrev angående “här och nu” om landet Israel.

Egna iakttagelser vid samtal med ett Jehovas vittne

Jag har personligen upplevt hur Jehovas vittnen fortsätter att svara utifrån Vakttornets läror, även efter det att de fått höra evangelium. Dessa läror är hindret som förblindar dem. Missförstå mig nu inte. Jag tror fortfarande att evangelium är kraftigt nog att bryta ned dessa fästen över deras sinnen. Jag skulle vara otroende om jag inte trodde detta om Guds kraft. Paulus skriver i Rom 1:16: “Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.”

Men Paulus skrev även detta angående evangelium i 1 Kor 9:22:

“För de svaga har jag blivit svag för att kunna vinna de svaga; för alla har jag blivit allt, för att jag i alla händelser skall frälsa några.”

Varför skrev nu Paulus detta. Läs i vers 23 så ser du varför.

“Men allt gör jag för evangeli skull ”

När man vittnar för ett Jehovas vittne måste man ha i åtanke att de inte tror att de kan födas på nytt, p g a de 144,000. De tror inte heller att de kan komma till himmelen. Det beror också på de 144,000. De vill alltså varken bli födda på nytt eller komma till himmelen. När du en gång har fått plantera ett tvivlets säd i ett Jehovas vittnes sinne genom att ha talat bibelgrundade ord i kärlek, så kommer tiden då du får ge evangelium.

Vad innebär det sanna evangeliet?
2 Kor 11:4 talar om en annan Jesus, en annan ande och ett annat evangelium. Sekter som mormonerna och Jehovas vittnen har ett annat evangelium. Men vad är det sanna evangeliet? Det som Paulus inte skämdes för eftersom det var Guds kraft till frälsning (Rom 1:16). Evangelium är inte det som Jesus sade, utan det Han gjorde. Han lade frivilligt ned sitt liv som ett offer för synden och lät onda män straffa och korsfästa Honom. Evangelium är inte att förklara detta utan att förkunna och proklamera det.

Men hur som helst så är det viktigt för kristna att förstå hur evangelium fungerar genom att lära sig mer Guds attribut. Vi har bl a Hans barmhärtighet, nåd och kärlek. Eftersom evangelium handlar om vad som hände med Jesus så kallas det för Kristi evangelium (Gal 1:7) eller evangelium om Jesus Kristus, Guds Son (Mark 1:1).

Men det kallas också för Guds evangelium (1 Tess 2:9; Rom 15:16). Det var ju Fadern som sände Sonen (Joh 3:16) och de som är frälsta är födda av Anden. De är levandegjorda och pånyttfödda av den helige Ande. Här ser vi Faderns plan, Sonens försoningsoffer och Andens födande till nytt liv. INGEN TREENIGHET – INGET EVANGELIUM.

Versen som jag nyss hänvisade till, Joh 3:16, är en plats som många startar ifrån när de predikar evangelium; så älskade Gud världen . Men om du skulle stanna 10 personer på gatan och fråga dem vem Gud är, så får du antagligen 10 olika svar. Vi behöver en kort genomgång av Guds karaktär i evangelium, t ex att Han är så rättfärdig, ren och helig att Han hatar synd.

I 1 Kor 15:1-4 deklarerar Paulus att evangelium frälsar p g a det Jesus gjorde, HAN DOG, BEGRAVDES OCH UPPSTOD. Detta är hjärtat av evangelium men det finns andra faktorer som hör samman med dessa och som måste nämnas. Vi har Kristi perfekta liv, ingen annan kan någonsin leva ett liv utan synd. Därför var Kristus ett perfekt syndoffer

Om vi nu går tillbaka till Guds helighet så måste man tala om, att människan i synd är i behov av en perfekt frälsare som kan medla mellan sig själv och en helig Gud. Vad har vi mer som relaterar till Kristi död, begravning och uppståndelse? Jo, när vi ser hur helig Gud är måste vi klargöra hur allvarlig människans synd är. De flesta människor tror sig ju inte vara syndare, eller ens förlorade. Men evangelium (goda nyheter) kan aldrig bli goda nyheter om man inte först har helt klart för sig vad de dåliga nyheterna är. Om vi ska tala i klartext så är det inte läge att bara be människan att lämna sin måltid och gå ut ur huset. Nej, det som du måste säga är: Det brinner! Det brinner! Spring för ditt liv.

Lagen kommer före evangelium eftersom den är de dåliga nyheterna och evangelium är de goda nyheterna. I Rom 3:20 står det att genom lagen kommer kännedom om synden. Synd är lika med att bryta mot Guds lag. Med lagen menar jag de 10 budorden. Människan har brutit mot Guds heliga lag, men eftersom Gud är kärlek så utgjöt Gud sin vrede över synden genom att döma den enda perfekta människan som löd lagen, Hans egen Son (Jes 53:10). Det behagade Gud att slå Honom! Guds heliga, perfekta vrede var i Kristi kors, inte bara Hans barmhärtighet, nåd, kärlek och godhet. Idag förmedlas ofta evangelium i en utspädd form som aldrig nämner något om detta.

Ingen blir rättfärdig genom lagen utan lagen är till för att visa oss att vi är syndare. “Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro.” (Gal 3:24)

Så här fungerar det. Människan tror att hon är OK och att hennes liv och goda gärningar ska ge henne en god ställning på domens dag. Men hon har satt sin tro på sin egen rättfärdighet och den enda rättfärdigheten som accepteras av Gud är Kristi tillräknade rättfärdighet. Endast den!

Lagen fungerar så här; den säger att du inte ska begå äktenskapsbrott(2 Mos 20:14). Människan säger då att hon inte gör det. Då säger Jesus att det räcker med att titta på en annan kvinna eller man med lust så har du begått äktenskapsbrott med henne eller honom. Gud ser nämligen till hjärtat.

Låt oss ta ett annat exempel. Gud säger i lagen att du inte ska bära falskt vittnesbörd mot din nästa (2 Mos 20:16). All lögn är synd, även den allra minsta vita lögn är synd. Det är därför som Rom 3:10 säger att det inte finns någon rättfärdig, inte en enda. Följande vers-11 säger att ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Denna vers slår i bitar den teori som menar att människan söker efter Gud. Det kanske ser ut som om de söker efter Gud, men det gör de inte. De söker efter självtillfredsställelse och upplevelser. Kom aldrig och säg att någon som varit i Jehovas vittnen och nu är buddist söker efter Gud.

Vad är det nu mer som behöver predikas?

Jo, vägen ut ur syndens fängelse. Rom 6:23: “Ty, den lön, som synden giver, är döden, men den gåva, som Gud av nåd giver, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Det är bara om man predikar syndens allvar och Guds helighet som en sann omvändelse kan ske. Eftersom det är den helige Ande som överbevisar oss om synd så högmodas vi inte över vår omvändelse. Omvändelsen innebär inte bara ett ledset känsloläge. Det måste ske med en vilja att bli frälst och befriad och en beslutsamhet om att fortsätta leva i ljuset av Kristi förlåtelse. Det måste ske utifrån hjärtat och viljan att vända ryggen åt syndens vägar. Det är viktigt att visa att vi aldrig blir perfekta, utan att den kristnes glädje och frid kommer utifrån ett liv i ständig omvändelse. Den som verkligen är omvänd vet att detta inte är ett frihetsbrev till fortsatt syndande!!

Men, säger du, jag har aldrig hört att man predikat omvändelse, bara att Jesus älskar dig och att man ska följa Honom. Detta beror på att man inte tar synden så allvarligt och att man inte förstår Guds oerhörda helighet. Man ser Honom som en vän som väntar på att få välsigna. Jag beder dig att läsa Apg 26:20 där Paulus säger till hedningarna att de ska göra bättring och omvända sig. Läs också Apg 26:18; Apg 3:19; Luk 24:47.

Dessa ställen visar att bättring är nödvändig innan man kan få Guds förlåtelse. Sedan behöver man tro för att Kristus ska vara ens Frälsare och Herre och för att man ska kunna följa Honom och vara lydig mot Hans bud. Ett av dessa bud handlar om dopet. Detta är inte frälsande och inte en del av evangelium. Det predikas därför inte för de otroende utan det talar man om med dem som redan är kristna. I 1 Kor 1:17 skriver Paulus: “Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom, som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft.”

Kom ihåg att 1 Kor 15:1-4 talade om för oss att evangelium rör sig runt det som har att göra med Kristi död, begravning och uppståndelse. Dessa är evangeliets hjärteämnen, men hur ofta hör man uppståndelsen predikad förutom på påsken. Jag vill inte vara kritisk, utan jag vill bara att vi kommer fram till sanningen. Varför är då uppståndelsen viktig i evangelium? Jo, Kristus stannade inte i graven! Eftersom Han uppstod så kan du vara helt förvissad om att också du kommer att uppstå till evigt liv, om du förtröstar på Hans rättfärdighet och inte på din egen. Detta är i korta drag varför det är så viktigt att vi predikar Kristi uppståndelse!!

Mark 8:35: “Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv för min och för evangeli skull, han skall bevara det.”

Sekteristiska kännemärken
Det finns många olika sorters sekter idag varav de flesta har kommit fram de senaste 150 åren ifrån USA. Många av dem är uppväckta villfarelser som de tidiga kyrko-fäderna gick emot, men de kommer nu under andra namn. Till exempel så är den syn som “Den internationella vägen” och Jehovas vittnen har på Herren Jesus Kristus, densamme syn som Arius började undervisa år 319 e. Kr. Den kristna kyrkan hade många villfarelser att kämpa emot under sina första 450 år. P g a dessa villfarelser skrevs olika trosbekännelser som innehöll många grundläggande sanningar. Dessa skrevs på ett lättförståeligt sätt för att hjälpa de enkla och outbildade människorna att känna sanningen.

Här nedan kommer en lista på en del av de vanligaste avvikelserna ifrån sanningen. Den kanske kan vara till hjälp.

De förnekar allihop läran om Treenigheten. Denna lära är unik för biblisk kristendom och har alltid varit en del av tron i autentisk och historisk kristendom.

P g a deras förnekande eller misstolkande av läran om Treenigheten så har de i viss mån en felaktig kristologi, eller enkelt uttryckt, en annan Jesus.

En del av dem, t ex Modalisterna och Jehovas vittnen förnekar den helige Ande.

De är stolt elitistiska eftersom de ser alla kyrkor utom deras egen vara fel. Sanna kristna inser att Guds folk inte är begränsat till ett enda samfund, utan finns över alla samfundsgränser och att det inte finns någon kyrka som är perfekt.

De har en felaktig syn på frälsningen då de ser den vara beroende av gärningar. De kanske säger att frälsningen är av nåd, men de tror då att nåden är något vi måste förtjäna, antingen genom dopet, dörrknackning eller andra goda gärningar.

Ett lagiskt starkt herdeskap är också ett vanligt drag hos sekterna. Man ser grundaren av sekten som en gudomligt inspirerad superman, t ex John Smith. De individuella gruppledarna ifrågasätts aldrig heller.

Det är många som lider av kraftig depression, och det är ett stort antal självmord i sekter. Jehovas vittnen och mormonerna är ett exempel på detta, Bland annat p g a det tvångsmässiga vittnandet.

Det är vanligt med speciella uppenbarelser och profetior, och om profetiorna inte går i uppfyllelse så bortförklaras dom.

Man binder medlemmarna och suger ut deras pengar genom indoktrinering och manipulation. Man ingjuter fruktan genom att säga att kritik emot ledarna är lika med kritik emot Gud.

Detta var bara en kort lista, men tyvärr så förekommer mycket av detta också i olika hög grad i kristna kyrkor. En del kyrkor har en elitistisk ande och tror att de är de enda som är välsignade. Det är dom som har kraften och det är hos dem det händer saker. Andra ser upp till hjältar som församlingen i Korint gjorde. I 1 Kor 3:4 kan vi läsa att någon sa att han tillhörde Paulus och en annan att han tillhörde Apollos. Deras ögon var vända till människor och inte till Herren. Densamma hjältedyrkan ser vi idag: En tillhör Wesley, en tillhör Luther, en annan tillhör Calvin och alla tar de avstånd ifrån alla andra.

Det är ju absolut inget fel i att respektera ledare och som 1 Tess5:13 säger: “Låten dem vara eder övermåttan kära för det verks skull, som de utföra.” Vi ska med rätta uppmuntra dem och respektera dem, men vi ska var Kristi efterföljare och inte människors. Att trofasta män har varit använda av Gud till att undervisa oss och vara exempel för oss, det ska vi tacka Gud för. Men vare sig det är Athanasius, Luther, Augustin, Polycarp, Spurgeon eller Wycliffe så ska vi bara följa dem där de följer Kristus, och gör vi det så är det ju Kristus vi följer och ingen annan.

En annan fiende vi möter är gnosticismens uppgång och influenserna ifrån den ockulta världen. Detta kommer alltid in där människor slutar att pröva och ifrågasätta obibliska fenomen. Här kommer några förslag till hur vi ska pröva fenomen och undervisning:

Är det bibliskt?

Är det Kristus eller människor som höjs upp (2 Kor 4:5)?

Dras människor till Kristus eller till människor och den helige Ande? Den helige Andes verkliga närvaro är där Kristus blir upphöjd, där det sanna evangeliet predikas och där man utlägger Skriften.

Närvaron av “en annan ande” gör att bibelundervisningen ersätts med ockulta fenomen som uppskattas för att vara positiva och spännande, men som i själva verket för människor bort ifrån Kristus och Hans kors. Den centrala sanningen om det objektiva faktum som vi ser tillbaka 2000 år på, som skedde på Golgata, helt utanför oss själva, ersätts med en mystiskt subjektiv upplevelse och ett inåtsträvande.

Kärleken till sanningen måste respekteras där äran går till Gud och inte till människor. Där uppmuntras också en hunger efter det skrivna Ordet.

Kärlek till sanningen har alltid två saker med sig:
1) den framhåller den sunda läran,
2) den står upp emot falska läror.

Kärleken till sanningen upphöjer och äran Herren Jesus Kristus eftersom Han är Sanningen (Joh 14:6). Älskar man sanningen så predikar man inte ett urvattnat moderniserat svagt evangelium. Kärleken till sanningen vill se himmelens Gud presenterad på ett riktigt sätt, såsom Han är uppenbarad i Skriften och utan att något av Hans perfekta och upphöjda karaktärsdrag utelämnas. Åtminstone tre av Guds karaktärsdrag missförstås idag, Hans helighet, Hans vrede och Hans Allmakt.

Jag vill sluta denna skrift med att nämna de fem slogans som framkom under den protestantiska reformationen som tog sin början under tidigt 1500-tal. Vart och ett av dessa är i sig själv ett stort ämne så jag kommer bara att gå igenom dem på ytan. Reformatorerna hade liknande problem att brottas med som vi har idag. På ena sidan hade de lagiskheten och på den andra fanns den mystiska fanatismen. Båda dessa producerar ju ett annat evangelium. Vi behöver få en ny reformation idag som återkräver den mark som reformatorerna en gång vann. Därför vill jag nu presentera reformationens fem slagord

SOLA SCRIPTURA är latin och betyder endast Skriften . Denna skrift jag skrivit är tryckt av en ideell verksamhet som heter Sola Scriptura. Sola Scriptura betyder att Skriften inte bara är ofelbar, utan också absolut självtillräcklig.

Skriften är ingiven av Gud, och Gud ville ha varken mer eller mindre i Bibeln än det som Han har uppenbarat. Ingen annan religiös bok som kommit efter, är inspirerad av den sanne Guden, t ex Koranen, Mormons bok eller Tidskriften Vakna. Endast Skriften undervisar på ett adekvat sätt och med klarhet vad människan behöver veta om dessa och andra ämnen: Himmelen, helvetet, vem människan är, vem Gud är, vägen till frälsning, bön och det kristna livet mm, mm.

Självklart ska vi läsa kristna böcker, men vi ska alltid gå till Skriften för att pröva eftersom den är vår auktoritet. Om alltså någon kommer och påstår att vi kan bli frälsta på något annat sätt än det Bibeln talar om, så ska vi förneka det. Eller om någon kommer tillbaka ifrån Florida där han har haft någon mystisk upplevelse och vill introducera “DET” i din kyrka, så ska du inte vara rädd att säga nej till det p g a att det är obibliskt, även om någon säger att du bedrövar den helige Ande.

Den helige Ande inspirerade de män som skrev Skriften. Om “DET” inte går att finna i Skriften, behagar du den helige Ande om du visar Gud kärlek genom att ta avstånd ifrån “DET”. Den enda auktoritet vi behöver är Sola Scriptura. Står det skrivet? Självklart så finns det en del sanningar som inte står skrivna i Skriften, t ex modern medicin och atomfysik. Men allt som har med Gud och det andliga livet att göra finns i Skriften.

SOLUS CHRISTOS. Endast Kristus . Han är det levande Guds Ord. Hans verk är alltillräckligt. Han är den enda frälsaren, den enda Vägen. Han är mer än nog. Han är vår Befriare, vår Profet, vår Präst och vår Konung. Alla andra Kristus än den som är Solus Christos i Sola Scriptura är falska, och utan kraft att frälsa.

SOLA FIDE. Endast tro . Sola Fide i Solus Christos. Endast Kristus är det objekt som tron kretsar kring för frälsning. Tron vilar på Kristi försoningsoffer och behöver inga egna gärningar utan endast Kristi gärningar för att säkra sig om evigt liv. Men även vår tro är oss given för att vi ska kunna tro eftersom vi är helt förlorade i oss själva. Tron kommer av att vi hör evangelium (Rom 10:17).

SOLA GRATIA. Endast nåd för att tro. Även tron är av nåd eftersom allt är på grund av nåd (Joh 1:12; 13). Gud begär ingenting ifrån oss. Alla goda gärningar är förgäves. Det är därför reformatorernas sista sanning är:

SOLI DEO GLORIA. Endast Gud tillhör äran , inte någon människa eller organisation (Rom 11:33-36).

Jack Hibbert

Vill du veta mer rekommenderar vi att du ringer: “Föreningen Kristen Frihet” : 031-408 493 eller besöker deras hemsida:Kristen Frihet Vi rekommenderar att du även besöker CKI förlagets hemsida: CKI

Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se