Bekänner vi oss som kristna…men har missat det väsentliga, inte brytt oss om det grundläggande…då har vi verkligen lurat oss själva. Låt oss inte ta för givet att vi vet vad evangelium är…om ett sant evangelium har nått in i våra hjärtan eller ej får eviga konsekvenser…

Vad betyder evangelium? – Jan Johansson

Let us all beware of resting satisfied with head knowledge.It is an excellent thing,when rightly used. But a man may have much of it,and yet perish everlastingly. ~ J.C.Ryle

clown

Förföriska vindar över svensk kristenhet

KYRKLIG TRADITION INTE ALLTID TILLFÖRLITLIG – ETT NYTT SÄTT ATT GÅ TILL ANGREPP PÅ BIBELN

Bibeln har i alla tider utsatts för övergrepp från skeptiker och gudsförnekare. Det är ju naturligt. Idag angrips bibeln på ett mer försåtligt och förföriskt sätt. Beundrare av katolska och ortodoxa tankeströmningar talar i högstämda ordalag om betydelsen av kyrkliga traditioner. Bibeln däremot sägs vara svår att förstå och krånglig att översätta. Det finns ju tusentals manuskript till bibeln med otaliga variationer. Dessutom finns det hundratals olika bibelversioner. Bara på svenska finns det tiotals sådana, säger man. Enligt detta resonemang framstår bibeln som otillförlitlig eller i varje fall något osäker som trosgrund. Man kan utan tvekan tala om en sorts fördold bibelkritik, som förresten inte vittnar om någon större sakkunskap. Märkligt nog kommer den från personer som i teori inte alls förnekar bibelns gudomliga inspiration. Trots detta talar de på ett sätt nedsättande om bibeln genom att påstå att den är otillräcklig som grundval för vår tro. De vill tydligen bevisa att vi är absolut beroende av de kyrkliga traditionerna för att rätt förstå den heliga skrift.

Följande citat av Peter Halldorf är ganska typiskt för denna kritiska hållning till det folk som alltjämt betraktar bibeln som den enda säkra grunden för den kristna tron: …läs vidare

Förföriska vindar över svensk kristenhet – Stig Andreasson