Nio förklädnader som är fiender till sanningen

Varning

Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Då är det inte något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapar sig, att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar. 2 Kor. 11: 14 -15

Följande nio förklädnader är angivna i Bibeln som fiender till Sanningen.

Falska “Evangelium”…..2 Kor. 11: 4…..Gal. 1: 6-9

Falska “Läror”…..Rom. 16: 17…..1 Tim. 1: 3

Falska “Under & Tecken”…..2 Tess. 2: 9-10…..Matt. 24:24

Falska “Gudar”…..5 Mos. 13: 2-3…..2 Tess. 2:4

Falska “Kristus”…..Matt. 24:24…..2 Kor. 11:4

Falska “Andar”…..2 Kor. 11:4…..1 Joh. 4: 1-2

Falska “Profeter”…..Matt. 24:24…..2 Petr. 2:1

Falska “Apostlar”…..2 Kor. 11:13…..Upp. 2:2

Falska “Lärare”…..1 Tim. 1:7…..2 Pet. 2:1

Glöm aldrig de riktlinjer
som vi måste ha för att
vår Tro ska kunna
tillägna sig
det kristna hoppet.

Sola Scriptura — endast Skriften
Solus Cristos — endast Kristus
Sola Gratia — endast Nåd
Sola Fide — endast Tro
Soli Deo Gloria — endast Gud tillhör Äran

Så gör Satan när han förför


Gå till artiklar

http://www.solascriptura.se