“Kristus är en Frälsare för dem som inser något av den oerhörda ondskan i synden, som känner av dess väldiga tyngd
i sina samveten, som avskyr sig själva för den, som längtar efter att bli befriade från dess fruktansvärda makt
…och en Frälsare för inga andra.” (A.W. Pink)

“Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” (Markus 8:36)


Finns det en genväg till himlen? – Jan Johansson

“Istället för att berätta för människor att Gud har en underbar plan för deras liv – berätta för dem vem Gud är. Om du ger dem en gud som är gjord efter deras egen avbild, så garanterar jag att de kommer att acceptera honom. Men han kommer inte att vara den Gud som frälser. Tala om för dem att allt i deras liv måste böja sig för Guds vilja. Omvänd er och tro.” – Paul Washer


Kristen urkundsförfalskning – Jan Johansson

“The Gospel is not for everyone. It is for the poor, the broken, the down-trodden, the disappointed, and the dissatisfied (Lk. 4:18; Matt. 11:28). All others have their heaven on earth, and don’t need or want God’s gracious offer anyhow.” – Bob Jennings

Vad får dig att tro att du är kristen?

Provocerande titel? Kanske det, men under åren har jag mött så mycket okunskap, så mycket naivitet, så mycket dumheter angående vem som är kristen, att jag måste få reagera. Vad jag skulle önska är att du och jag kollar upp den grund vi menar oss stå på när det gäller vårt förhållande till himmelens Gud. Som aposteln Paulus säger i 2 Kor. 13:5: “Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.”

Det som föranleder den här artikeln är en sorg och vrede över utvecklingen inom svensk kristenhet sedan jag kom till tro på 70-talet…Läs vidare…

Vad får dig att tro att du är kristen? – Jan Johansson