EVANGELIUM

VAD ÄR EVANGELIUM?

Ordet evangelium kommer från grekiskans evangelion, som betyder goda nyheter. Men du vet själv hur det är med ord och begrepp. Betydelsen kan förändras med tiden. Ett ord behöver inte innebära samma sak idag som det gjorde för 100 eller 200 år sedan. Men så är det INTE med bibelns frälsningsbudskap, evangelium. Guds evangelium kan aldrig förändras och har därför inte heller förändrats. Det är ett budskap som alltid har varit exakt detsamma genom alla århundraden sedan Jesus och hans apostlar först började predika det för 2000 år sedan.

Evangelium omtalas i bibeln som Guds kraft till frälsning. Men låt oss inte ta för givet att vi känner till vad detta evangelium innebär. En sak är säker: Det innebär inte att Gud är kärlek och har en underbar plan för ditt liv, bara du tror på Jesus. Det innebär inte att Gud redan är på din sida och att han ställer upp för att du ska kunna förverkliga dig maximalt under ditt korta liv på jorden, om du bara ber Jesus komma in i ditt hjärta. Det innebär ingenting av detta. Istället innebär det något helt annat.

Kan det vara så att evangelium, dom goda nyheterna, innebär något som vi först uppfattar som dåliga nyheter? Kan det vara så att människan inte är god, utan tvärtom fördärvad till sin natur?

Låt mig mycket kortfattat presentera Guds evangelium i fyra punkter:

1) Gud är helig och har skapat människan. Därför att han har skapat oss, så äger han oss. Vi är därför skyldiga att lyda honom som Herre i allt vad vi gör. Vi har inte rätt till någon oberoende existens, där vi själva kan bestämma i våra liv.

2) Genom vår synd har vi gjort uppror mot vår Skapare. Du och jag har själva velat vara herrar i våra liv. Guds vredesdom vilar därför över oss. Det är en rättvis dom och den bara väntar på att få verkställas. Det är faktiskt så att människan är en fiende till Gud och behöver försonas med honom.

3) I det här prekära läget, det här krisläget, kommer dom verkligt goda nyheterna. ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” Jesus Kristus tog det straff som vi skulle fått. Han utstod Faderns vrede i vårt ställe. Hans blod utgöts för syndares frälsning. Han försonade människan med Gud, han dog, han uppstod från de döda, han uppsteg till himlen.

4) Du och jag uppmanas till omvändelse och tro på Jesus Kristus som ett gensvar på vad han gjort för oss. Jesus sa: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” Omvändelse är avgörande viktigt för frälsning och innebär att man ger upp allt hopp om att rättfärdiga sig själv och kapitulerar för Jesus Kristus.

Ingen människa har någonsin blivit frälst genom något annat evangelium än detta. Det storslagna är att den som tar emot detta evangelium får personligen erfara att den Gud som tidigare var vred har förvandlats till min kärleksfulle far, som vill välsigna och vägleda mig i livet.

Det är så att den helige Ande, som är sanningens Ande, inte bekänner sig till något annat än detta ursprungliga, autentiska evangelium, som finns bevarat i bibeln. Det är detta evangelium som Jesus själv bad oss att förkunna över hela världen. Endast genom detta evangelium kan en människa bli född på nytt, få nytt liv. Endast i evangeliet i originalversion finns kraften till att förvandla en människas liv. Jag säger detta utifrån egen personlig erfarenhet. Det här evangeliet vill Gud uppenbara för dom som inte är visa och kloka i sina egna ögon. Det handlar inte om intellekt, det handlar om ett ödmjukt hjärta.

Jan Johansson

Gå till artiklar

My homepage