SOLI…

Bekänner vi oss som kristna…men har missat det väsentliga, inte brytt oss om det grundläggande…då har vi verkligen lurat oss själva. Låt oss inte ta för givet att vi vet vad evangelium är…om ett sant evangelium har nått in i våra hjärtan eller ej får eviga konsekvenser…


Vad betyder evangelium? – Jan Johansson

Let us all beware of resting satisfied with head knowledge.It is an excellent thing,when rightly used. But a man may have much of it,and yet perish everlastingly. ~ J.C.Ryle

clown

Förföriska vindar över svensk kristenhet

KYRKLIG TRADITION INTE ALLTID TILLFÖRLITLIG – ETT NYTT SÄTT ATT GÅ TILL ANGREPP PÅ BIBELN

Bibeln har i alla tider utsatts för övergrepp från skeptiker och gudsförnekare. Det är ju naturligt. Idag angrips bibeln på ett mer försåtligt och förföriskt sätt. Beundrare av katolska och ortodoxa tankeströmningar talar i högstämda ordalag om betydelsen av kyrkliga traditioner. Bibeln däremot sägs vara svår att förstå och krånglig att översätta. Det finns ju tusentals manuskript till bibeln med otaliga variationer. Dessutom finns det hundratals olika bibelversioner. Bara på svenska finns det tiotals sådana, säger man. Enligt detta resonemang framstår bibeln som otillförlitlig eller i varje fall något osäker som trosgrund. Man kan utan tvekan tala om en sorts fördold bibelkritik, som förresten inte vittnar om någon större sakkunskap. Märkligt nog kommer den från personer som i teori inte alls förnekar bibelns gudomliga inspiration. Trots detta talar de på ett sätt nedsättande om bibeln genom att påstå att den är otillräcklig som grundval för vår tro. De vill tydligen bevisa att vi är absolut beroende av de kyrkliga traditionerna för att rätt förstå den heliga skrift.

Följande citat av Peter Halldorf är ganska typiskt för denna kritiska hållning till det folk som alltjämt betraktar bibeln som den enda säkra grunden för den kristna tron: …läs vidare

Förföriska vindar över svensk kristenhet – Stig Andreasson

DEO…

Kristus är en Frälsare för dem som inser något av den oerhörda ondskan i synden, som känner av dess väldiga tyngd i sina samveten, som avskyr sig själva för den, som längtar efter att bli befriade från dess fruktansvärda makt
…och en Frälsare för inga andra.” (A.W. Pink)

“Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” (Markus 8:36)


Finns det en genväg till himlen? – Jan Johansson

“Istället för att berätta för människor att Gud har en underbar plan för deras liv – berätta för dem vem Gud är. Om du ger dem en gud som är gjord efter deras egen avbild, så garanterar jag att de kommer att acceptera honom. Men han kommer inte att vara den Gud som frälser. Tala om för dem att allt i deras liv måste böja sig för Guds vilja. Omvänd er och tro.” – Paul Washer


Kristen urkundsförfalskning – Jan Johansson

“The Gospel is not for everyone. It is for the poor, the broken, the down-trodden, the disappointed, and the dissatisfied (Lk. 4:18; Matt. 11:28). All others have their heaven on earth, and don’t need or want God’s gracious offer anyhow.” – Bob Jennings

Vad får dig att tro att du är kristen?

Provocerande titel? Kanske det, men under åren har jag mött så mycket okunskap, så mycket naivitet, så mycket dumheter angående vem som är kristen, att jag måste få reagera. Vad jag skulle önska är att du och jag kollar upp den grund vi menar oss stå på när det gäller vårt förhållande till himmelens Gud. Som aposteln Paulus säger i 2 Kor. 13:5: “Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.”

Det som föranleder den här artikeln är en sorg och vrede över utvecklingen inom svensk kristenhet sedan jag kom till tro på 70-talet…Läs vidare…

Vad får dig att tro att du är kristen? – Jan Johansson

GLORIA!

Föds alla människor med en odödlig själ? Detta är en avgörande viktig fråga. Är odödlighet medfödd eller är den en gåva som endast den som tror på Jesus Kristus får ta emot? Intressant sida i detta ämne som rekommenderas: Jewish not greek.com

“…it would seem strange … if people who are said to suffer destruction are in fact not destroyed; and … it is difficult to imagine a perpetually inconclusive process of perishing”. (J. Stott and D. Edwards, Essentials: A Liberal-Evangelical Dialogue (London: Hodder & Stoughton, 1988, p. 316);


What is the end of the wicked? – Ed Fudge


The Wages of Sin is Death – Ed Fudge

Embrace doubt!

Va! ….skulle sanningen vara ABSOLUT!?? Vad menar du…? Människa…vilket århundrade lever du i…? Nej… jag tror jag hellre vill krama min lilla tvivel-nalle… Då blir inga människor arga på mig… det känns så skönt att bli accepterad av alla…